Företagsekonomiska institutionen

Information till reserver

2017-05-04

Är du reservplacerad efter 2:a antagningsbeskedet finns särskild information till dig.

Information till reservplacerade kommer att publiceras den 23 augusti kl. 12.00.

Fler nyheter vid institutionen