Företagsekonomiska institutionen

Ny bok: Det ostyrda universitetet?

2017-05-11

Red. Linda Wedlin och Josef Pallas. Det ostyrda universitetet? Perspektiv på styrning, autonomin och reform av svenska lärosäten. 

I denna antologi diskuterar tolv forskare inom företagsekonomi och statskunskap vad självständighet betyder och hur svenska universitet och högskolor organiserar sig för att vara självständiga och rationella organisationer.

Fler nyheter vid institutionen