Doktorandkurser

Kursstruktur Utbudet består av tre block (7,5hp); metod-, ämnes-, specialkurser. Metod- och ämneskurserna återkommer normalt var tredje termin. Specialblocket avser temporära kurser som avspeglar aktuella forskningsprojekt/intressen. Obligatorisk kursdel för institutionens doktorander omfattar kurser enligt SUBS-programmet (se nedan). Även forskarskolorna Management och IT http://www.forskarskolan-mit.nu/ och den nordiska forskarskolan NORD-IB (International Business) http://nord-ib.fek.uu.se/ ger kurser som läses av våra doktorander.

SUBS-programmet är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och SLU. Doktoranderna läser gemensamt fyra kurser om totalt 30 hp.

Anmälan till kurserna sker normalt via anmälan i särskilt formulär (se instruktioner vid varje kurs). Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats.

Kursavgift Kurserna är avgiftsfria för doktorander tillhörande nätverket U6 (dvs univ. i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala), Forskarskolan Management & IT (MIT) samt Handelshögskolan i Stockholm. Kursavgift för övriga är 5.000 kr/doktorand. Anmälan till dokt kurs feken.pdf (underlag för fakturering av kursavgift).


Doctoral students from other universities are welcome to participate, subject to availability of places. To sign up please follow the instructions to each course. If you have any queries, please contact elisabeth.hallmen@fek.uu.se.
Note that a course fee is charged doctoral students that do not belong to the U-6 network (i.e. universities at Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala and Stockholm School of Economics). Please sign up by using the following form: Anmälan till dokt kurs.doc

Find your way to the Department, accomodation etc.
Uppsala web map: http://www.uu.se/map/map.phtml?map=3
Find your way to Ekonomikum How to find Ekonomikum.pdf
Recommended hotels: Recommended hotels etc 160617.pdf

PhD courses 2016/2017

Spring 2017

 • Multivariate Statistics Schedule vt17.pdf (7.5hp)
  Course instructor: James Sallis. Start: April 18. Link to register

 • Management, organization and IT (7.5hp)
  Course director: Jan Lindvall (UU). Schedule: (10:15-16:00) April 20, Maj 4 and 18, June 1 and 15. More information will come. Link to register. The course is offered within the MIT research school but is open to all doctoral students.

  Fall 2016

  Perspectives on science and research 2016.pdf (7.5hp)
  Course director: Lars Engwall. Start: September 8-9 (15-16, 22-23). Mandatory course for PhD students at SUBS and the MIT Research School. For more information regarding the SUBS-program, see below.

  Qualitative Methods 2016 (7.5hp)
  Course director: Linda Wedlin. Start: September 29-30 (Oct. 6-7, 13-14, 27-28). Mandatory course for PhD students within the SUBS -program and the MIT Research School. For more information regarding the SUBS-program, see below.

  Kvalitativa metoder i Accounting 2016 (7.5hp)
  Course director: Chris Chapman (kurs för 2:a årsdoktorander). Start: Sept. 7-9.
  The course is given within the framework of the newly started Research School in Accounting (FIRE), a joint collaboration between Stockholm School of Economics (SSE), Stockholm University School of Business (SU) and Uppsala University (UU).

  The SUBS-program, short for Stockholm Uppsala Business Studies, is a joint effort between Department of business Studies, Uppsala University, Stockholm School of Economics and Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). New PhD students follow this mandatory course program the first autumn semester and it consists of four mandatory courses, total 30hp.


  RESEARCH SCHOOLS:

  The Research School of Management and IT (MIT)
  MIT PhD Courses offered Autumn 2016:
  Perspectives on Science and Research (7.5hp) (see link above)

 • Seminars and Thesis Work (7.5hp) will be offered Autumn 2016 with start Oct. 13. Course director: Prof. Pär Ågerfalk, Department of Informatics and Media, Uppsala University.

  Nord-IB, The Nordic Research School in International Business New program edition 2016-2018, with start Autumn 2016. More information will come.


  Spring 2016

 • ManagementIT_Spring2016.pdf (7.5hp)
  Course instructors: Jan Lindvall (UU) and Jan Löwstedt (SU). Schedule: Feb. 11, 25, Apr. 7, May 12, 26. MIT research school.

 • Arvet från Carnegie Tech_VT2016.pdf (7.5hp)
  Kursledare: Professor Nils Brunsson och docent Jan Lindvall. Kursen är uppskjuten till hösten 2016 eller våren 2017.

 • Multivariate Statistics Schedule vt16.pdf (7.5hp)
  Course instructor: James Sallis.

 • Accounting classics 2016.pdf (7.5hp)
  The course is given within the framework of the newly started Research School in Accounting (FIRE), a joint collaboration between Stockholm School of Economics (SSE), Stockholm University School of Business (SU) and Uppsala University (UU). For Spring 2016 is the course fully booked.

  Fall 2015:

 • Perspectives on science and research 2015.doc (7.5hp)
  Course instructor: Lars Engwall. Next start: Fall 2016. Mandatory course for PhD students at SUBS and the MIT Research School. See the SUBS-program below.

 • Introduction to Structural Equation Modeling (SEM) in LISREL 2015 (2).pdf (7.5hp)
  Course instructors: James Sallis and Fan Yang Wallentin (Statistics, UU).

 • Qualitative_MethodsFall2015.pdf (7.5hp)
  Course instructor: Linda Wedlin. Next start: Fall 2016. Mandatory course for PhD students at SUBS and the MIT Research School. (See the SUBS-program below).

  The SUBS-program, short for Stockholm Uppsala Business Studies, is a joint effort between Department of business Studies, Uppsala, Stockholm School of Economics and Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). New PhD students follow this mandatory course program the first autumn semester and it consists of four mandatory courses, total 30hp.


  RESEARCH SCHOOLS:

  Research School of Management & IT (MIT)

 • Seminars and Thesis Work (7.5hp) will be offered Autumn 2015 with start Oct. 8. Course instructor: Prof. Pär Ågerfalk, Department of Informatics and Media, Uppsala University.

  Nord-IB, The Nordic Research School in International Business New program edition 2014-2016 with start October 2014.

  Doktorandkurser vid andra universitet/högskolor


  Doktorandkurser som genomförts 2014/2015

  Doktorandkurser 2014-2015.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2013/2014

  Doktorandkurser 2013-2014.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2012/2013

  Doktorandkurser 2012-2013.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2011/2012

  Doktorandkurser 2011-12.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2010/2011

  Doktorandkurser 2010-2011.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2009/2010

  Doktorandkurser 2009-2010.pdf


 • Dokument för nedladdning

  Forskarskolor i Uppsala

  Andra externa länkar