Doktorandkurser

Kursstruktur Utbudet består av tre block (7,5hp); metod-, ämnes-, specialkurser. Metod- och ämneskurserna återkommer normalt var tredje termin. Specialblocket avser temporära kurser som avspeglar aktuella forskningsprojekt/intressen. Obligatorisk kursdel för institutionens doktorander omfattar kurser enligt SUBS-programmet (se nedan). Även forskarskolorna Management och IT http://www.forskarskolan-mit.nu/ och den nordiska forskarskolan NORD-IB (International Business) http://nord-ib.fek.uu.se/ ger kurser som läses av våra doktorander.

SUBS-programmet är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och SLU. Doktoranderna läser gemensamt fyra kurser om totalt 30 hp.

Anmälan till kurserna sker normalt via anmälan i särskilt formulär (se instruktioner vid varje kurs). Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats.

Kursavgift Kurserna är avgiftsfria för doktorander tillhörande nätverket U6 (dvs univ. i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala), Forskarskolan Management & IT (MIT) samt Handelshögskolan i Stockholm. Kursavgift för övriga är 5.000 kr/doktorand. Anmälan till dokt kurs feken.pdf (underlag för fakturering av kursavgift).


Doctoral students from other universities are welcome to participate, subject to availability of places. To sign up please follow the instructions to each course. If you have any queries, please contact elisabeth.hallmen@fek.uu.se.
Note that a course fee is charged doctoral students that do not belong to the U-6 network (i.e. universities at Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala and Stockholm School of Economics). Please sign up by using the following form: Anmälan till dokt kurs.doc

Find your way to Ekonomikum.
Accomodation: Rangordnat statligt ramavtal för hotell.pdf

PhD courses 2016/2017

New PhD students follow a mandatory course program, SUBS, during the autumn semester. SUBS is short for Stockholm Uppsala Business Studies and is a joint effort between Department of business Studies, Uppsala University, Stockholm School of Economics (SSE) and Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). It consists of four mandatory courses, corresponding to 30hp, of which two of the courses are given in Uppsala and two at SSE.

Spring 2017

 • Multivariate Statistics Schedule vt17.pdf (7.5hp)
  Course instructor: James Sallis. Note: The PhD course is canceled. Next start: April 2018.

 • Management, organization and IT (7.5hp)
  Course director: Jan Lindvall (UU). Schedule: (10:15-16:00) April 20, Maj 4 and 18, June 1 and 15. More information will come. Link to register. The course is offered within the MIT research school but is open to all doctoral students.

  Fall 2016

  Perspectives on science and research 2016.pdf (7.5hp)
  Course director: Lars Engwall. Start: September 8-9 (15-16, 22-23). Mandatory course for PhD students at SUBS and the MIT Research School. Next start: Fall 2017.

  Qualitative Methods 2016 (7.5hp)
  Course director: Linda Wedlin. Start: September 29-30 (Oct. 6-7, 13-14, 27-28). Mandatory course for PhD students within the SUBS -program and the MIT Research School. Next start: Fall 2017.

  Qualitative methods in Accounting 2016 (7.5hp)
  Course director: Chris Chapman (kurs för 2:a årsdoktorander). Start: Sept. 7-9.
  The course is given within the framework of the newly started Research School in Accounting (FIRE), a joint collaboration between Stockholm School of Economics (SSE), Stockholm University School of Business (SU) and Uppsala University (UU).


  RESEARCH SCHOOLS:

  The Research School of Management and IT (MIT)
  MIT PhD Courses offered Autumn 2016:
  Perspectives on Science and Research (7.5hp) (see link above)

 • Seminars and Thesis Work (7.5hp) will be offered Autumn 2016 with start Oct. 13. Course director: Prof. Pär Ågerfalk, Department of Informatics and Media, Uppsala University. Next start: Autumn 2017.

  Nord-IB, The Nordic Research School in International Business New program edition 2016-2018, with start Autumn 2016.


  Doktorandkurser vid andra universitet/högskolor


  Doktorandkurser som genomförts 2015/2016

  Doktorandkurser 2015-2016.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2014/2015

  Doktorandkurser 2014-2015.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2013/2014

  Doktorandkurser 2013-2014.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2012/2013

  Doktorandkurser 2012-2013.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2011/2012

  Doktorandkurser 2011-12.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2010/2011

  Doktorandkurser 2010-2011.pdf


  Doktorandkurser som genomförts 2009/2010

  Doktorandkurser 2009-2010.pdf


 • Dokument för nedladdning

  Forskarskolor i Uppsala

  Andra externa länkar