HÖGRE SEMINARIEPROGRAMMET

Högre seminarierna äger rum måndagar kl. 10-12 i K312 om inget annat anges. Underlagen distribueras ut en vecka innan, via epost.

HÖGRE SEMINARIEPROGRAM, VT 2017

 • Januari
  16/1 SLUTSEMINARIUM, kl. 10-12: Doktorand Sofia Wagrell.
 • Februari
  6/2 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 09.15-11.00: Doktorand Qishen Yang.
  13/2 HÖGRE SEMINARIUM: Doktorand Magnus Axén.
  20/2 HÖGRE SEMINARIUM, SPECIAL: Professor Lars Engwall.
  27/2 HÖGRE SEMINARIUM, SPECIAL: Professor Guido Buenstorf, Univ. of Kassel.
 • Mars
  13/3 HÖGRE SEMINARIUM: Doktorand Cong Su.
  27/3 HÖGRE SEMINARIUM: Doktorand Peter Edlund.
 • April
  3/4 HÖGRE SEMINARIUM: Doktorand Magnus Norberg.
  10/4 HÖGRE SEMINARIUM: Kl. 09.00 Doktorand Michal Budryk
  Kl. 10.30 Doktorand Eva Maria Magnusson.
  18/4 Obs! tisd. HÖGRE SEMINARIUM: Doktorand Lingshuang Kong.
  24/4 HÖGRE SEMINARIUM: Doktorand Alice Schmuck.
 • Maj
  2/5 Obs! tisd. HÖGRE SEMINARIUM, SPECIAL: Univ. lekt. Jonna Lappalainen, Södertörn.
  8/5 HÖGRE SEMINARIUM: Doktorand Johan Gregeby.
  15/5 HÖGRE SEMINARIUM: Doktorand Linda Palm.


  HÖGRE SEMINARIEPROGRAM, HT 2016

 • September
  5/9 SLUTSEMINARIUM: Doktorand Hammad ul Haq.
 • Oktober
  3/10 SPECIALSEMINARIUM: Professor Brett Christophers, Kulturgeografiska inst., UU.
 • November
  14/11 SPECIALSEMINARIUM: Professor Lars Engwall.
  21/11 HÖGRE SEMINARIUM: Doktorand Jason Crawford och professor Fredrik Nilsson.
  28/11 HÖGRE SEMINARIUM: Doktorand Inti Lammi.
  30/11 (Obs onsdag) SLUTSEMINARIUM: Doktorand Derya Vural.
 • December
  12/12 HÖGRE SEMINARIUM: Doktorand Lena Viklund.
  19/12 SPECIALSEMINARIUM: Professor Fredrik Tell (UU) och professor Fredrik Berggren, LiU.


  HÖGRE SEMINARIEPROGRAM, VT 2016

 • Januari
  25/1 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 11.00-12.00: Univ. lektor Jenny Helin, UU.
  26/1 (Obs! tisd) SLUTSEMINARIUM, kl. 10.15-12.00: Doktorand Siavash Alimadadi. Opponent: Professor Poul Houman Andersen, Aalborg University.
 • Februari
  15/2 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 11.00-12.00: Professor Nils Brunsson.
 • Mars
  1/3 SLUTSEMINARIUM, kl. 13-15: Doktorand David Andersson. Opponent: Prof. Ove Granstrand, Chalmers Tekniska Högskola
  16/3 SLUTSEMINARIUM, kl. 10-12: Doktorand Wensong Bai. Opponent: Prof. Philip Kappen, UU.
  21/3 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 10-12: Doktorand Andreas Widegren. Opponent: Martin Abrahamsson.
 • April
  11/4 HÖGRE SEMINARIUM,
  kl. 10-11: Doktorand Linda Palm. Opponent: Mikael Eriksson.
  Kl. 11-12: Docent Linda Wedlin och docent Josef Pallas.
  25/4 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 11-12: Professor Peter Walgenbach, Friedrich Schiller University, Jena.
 • Maj
  2/5 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 11-12: Professor Ulf Holm.
  9/5 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 10-12: Doktorand Jason Crawford. Opponent: Peter Edlund.
  16/5 SLUTSEMINARIUM, kl. 10-12: Doktorand Niklas Bomark. Opponent: Associate Professor Henri A. Schildt, Aalto University.
  23/5 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 10-12: Doktorand Peter Edlund. Opponent: Jason Crawford.
  30/5 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 10-12: Doktorand Derya Vural. Opponent: Docent Marie Paananen, University of Exeter Business School, UK.
 • Juni
  13/6 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 10-12: Doktorand Janina Hornbach. Opponent: Jenny Gustafson Backman.
  16/6 SLUTSEMINARIUM, kl. 10-12: Doktorand Signe Jernberg. Opponent: Univ. lektor Jenny Helin.


  HÖGRE SEMINARIEPROGRAM, HT 2015

 • September
  7/9 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 10.15-12.00 i K312: Doktorand Michael Grant. Opponent: Fredrik Tell.
  14/9 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 12.15-14.00 (OBS! tiden) i K312: Prof. Woody Powell.
  21/9 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 11.00-12.00 i K312: Prof. Fredrik Tell, Uppsala universitet.
  28/9 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 10.15-12.00 i K312: Doktorand Wensong Bai.
 • November
  2/11 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 10.15-12.00 i K312: Doktorand Johan Gregeby.
  23/11 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 11.00-12.00 i K312: Prof. Mikael Holmqvist, Stockholms universitet.
  30/11 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 11.00-12.00 i K312: Prof. Per Lind, Uppsala universitet.
 • December
  7/12 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 11.00-12.00 i K312: Prof. Mats Alvesson, Lunds universitet.
  14/12 HÖGRE SEMINARIUM, kl. 11.00-12.00 i K312: Fil. dr. Anna Brattström, Lunds universitet.

 • Dokument för nedladdning

  Forskarskolor i Uppsala

  Andra externa länkar