Handelsrättslig workshop 20 - 21 augusti 2018

Handelsrätten vid Uppsala universitet inbjuder till workshop med syfte att samla hela gemenskapen av lärare och forskare inom handelsrätt som är kopplade till svenska universitet och högskolor.

Anmälan sker via e-post till magnus.strand@fek.uu.se senast den 10 augusti.
Vänligen ange önskemål om särskild kost eller dryck.

Konferensen är kostnadsfri men deltagarna står för egna resor och eventuell övernattning.

Lokal: Museum Gustavianum (Google Maps), Akademigatan 3 i Uppsala. 

Tema

Syftet med konferensen är att skapa ett informellt forum för kollegiala samtal kring gemensamma angelägenheter, över de gränser som kan skapas av akademisk specialisering, tillhörigheten till ett visst lärosäte, eller indelningar i juniora respektive seniora forskare.

Vi ser handelsrätt som ett mycket vitt begrepp och välkomnar alla som känner intresse för vår workshop. Inom undervisningen har handelsrätt kommit att beteckna snart sagt all undervisning i juridik som riktar sig till studenter utanför juristprogrammen, oavsett den närmare rättsliga materian. På forskningssidan har vi i Uppsala ambitionen att särskilt satsa på forskningssamarbeten mellan rättsvetenskap och företagsekonomi.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Magnus Strand.

Inbjudan och program

Program

DAG 1: MÅNDAG 20 AUGUSTI

12.30 Registrering

13.00 Välkomnande och information
Magnus Strand, studierektor, Uppsala universitet

13.15 Paneldebatt: Vad är handelsrättslig forskning?
Om handelsrätt som forskningsområde – är det företagsrelaterad juridik eller något annat? Samtidigt presenteras de handelsrättsliga forskningsmiljöerna, tendenser och projekt vid resp. lärosäte.
Paneldeltagare:
Lund: Prefekt Andreas Inghammar
Uppsala: Studierektor Magnus Strand
Linköping: Forskningskoordinator Herbert Jacobson
Moderator: Ann-Christine Petersson-Hjelm, Uppsala universitet

14.30 Kaffe och smörgås

15.00 Nedslag i aktuell forskning

 • Ägardynamik i ägarledda aktiebolag, Hanna Almlöf, Linköpings universitet / CeFEO
 • Tjänstemannastyre, Ann-Christine Petersson-Hjelm, Uppsala universitet och Andreas Pettersson
 • Återköp av aktier, Adri de Ridder, Uppsala universitet 
 • Sustainability and the move from corporate governance to governance through contracts, Jaakko Salminen, Åbo universitet 
 • The Solvency II capital requirement for insurance groups: On the tension between regulatory law and company law, Britta Behrendt Jonsson, Linköpings universitet 
 • Arbetstagare i delningsekonomi, Annamaria Westregård, Lunds universitet
   

18.00 Guidad tur
Möjlighet till guidad tur i Uppsalas historiska akademiska kvarter.

19.00 Middag på Katedralkaféet


DAG 2: TISDAG 21 AUGUSTI

08.30 Paneldebatt: Vad utmärker handelsrättslig undervisning?
Om att undervisa i handelsrätt, och om ämnets ställning i den juridiska undervisningen vid resp. lärosäte; trender, möjligheter och rekryteringsfrågor.
Paneldeltagare:
Lund: Prefekt Andreas Inghammar
Uppsala: Universitetslektor Kjell Adolfsson
Linköping: Biträdande professor Jan Kellgren
Modrator: Lena Rönnberg, Uppsala universitet

09.30 Morgonfika
Studentlitteratur och Iustus bjuder på morgonfika med bokutställning

10.30 Pedagogiska och ämnesdidaktiska utmaningar

 • Att mötas på halva vägen – Om mina utgångspunkter och studenternas förväntningar på ämnet juridik, Torbjörn Ingvarsson, Uppsala universitet
 • Blended learning, Ulrika Wennersten, Lunds universitet 
 • Projektet ”lära som en lärare”, Johanna Norberg, Uppsala universitet 


12.00 Tack och avslutning