Företagsekonomiska institutionen

Internationellt företagande

Medarbetare

Vår forskning

Forskning i internationellt företagande bygger på en lång tradition vid Uppsala universitet samtidigt som den strävar efter att utveckla nya områden för att förstå internationella affärsfenomen. Forskningen inom internationellt företagande leds av professor Ulf Holm.

Vår forskning har ett etablerat rykte som innovativ och inflytelserik, särskilt avseende företags internationaliseringsprocess, allmänt känd som "Uppsalaskolan", och styrning av det multinationella företaget. Gruppen består av ett tjugotal forskare och doktorander samt ett nätverk av externa forskare som är associerade med gruppen. 

Vår vision är att utveckla och upprätthålla högkvalitativ forskning inom internationellt företagande. Strategin är att utveckla den traditionella forskningen och samtidigt vara öppen för samhällsförändringar som ger upphov till nya projekt. Strategin omfattar kontinuerlig uppdatering av våra teoretiska och metodologiska kompetenser. Vi publicerar och bidrar till debatten i tidskrifter inom området, men arbetar även aktivt med att publicera i mer generella tidskrifter om ledning, strategi och organisation. Forskningen är organiserad inom olika teman.

Forskningsteman 

Forskningsteman presenteras på engelska.