Publikationer

Referenser till samtliga publikationer finns i DiVA, Uppsala universitets centrala databas för publikationer: http://uu.diva-portal.org/smash/search.jsf.
DiVA är främst en bibliografisk databas som innehåller referenser till allt publicerat material av forskare och andra anställda vid Uppsala universitet. En del publikationer finns även i fulltext i DiVA

Publicerat material finns även på en del äldre sidor, se nedan:

ACTA

ACTA - ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS
Studia Oeconomiae Negotiorum Beställ direkt från biblioteket.

Avhandlingar

Reprint series

Reprint series - Innevarande år (2017)

Tidigare år:
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Occasional Papers

Occasional papers - Innevarande år (2017)

Tidigare år:
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Occasional Papers ersatte Working Papers år 2000

Working Papers - Tidigare år:
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
1980 1979 1978 1977 1976 1975

Vid beställningar och frågor, kontakta: Elisabeth Hallmén.