Övriga publikationer

 • Baraldi, Enrico; Ciabuschi, Francesco; Callegari, Simone; Lindahl, Olof et al.

  Economic incentives for the development of new antibiotics: Report commissioned by the Public Health Agency of Sweden

  2019.

  Open access
 • Elliot, Viktor; Marton, Jan; Öhman, Peter; Stockenstrand, Anna-Karin et al.

  National implications of EU harmonization: the case of banks' reporting requirements in Sweden

  2019.

  Open access
 • Fredriksson, Magnus; Lövgren, Daniel; Pallas, Josef

  Bortom uppdraget: En analys av svenska myndigheters kommunikationsaktiviteter under Almedalsveckan

  2018.

  Open access
 • Emilene, Leite

  Cooperative Innovation Networks – Why do they emerge and how are they configured?

  2018.

 • Baraldi, Enrico; Ciabuschi, Francesco; Callegari, Simone; Lindahl, Olof et al.

  Ekonomiska incitamentsmodeller för utveckling av nya antibiotika: Rapport på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

  2018.

  Open access
 • Poblete, Leon

  ”Invandringen har gett en nettovinst som inte kan överskattas”

  2018.

 • Poblete, Leon

  Venezuela väntas släppa ägandet i Nynas

  2018.

  Open access
 • Normark, Daniel; Baraldi, Enrico; Havenvid, Malena

  Karolinska Institutet tar en anamnes på:”att förverkliga forskning”: Vittnesseminarium om möjligheter och utmaningar i att nyttogöra KI’s biomedicinska forskning

  2017.

 • Åberg, Magnus; Fälting, Lars; Carlsson, Jonas; Johansson, Lars et al.

  Nya lösningar för fjärrvärme i miljonprogramsområden

  2017.

  Open access
 • Tyrstrup, Mats; Larsson, Ida

  Närvård i västra Sörmland: En berättelse om roller, relationer och avstånd

  2017.

  Open access
 • Olve, Nils-Göran

  Särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet: Rapport från sju kommuner med erfarenhet av att rapportera om kostnader för olika kalkylobjekt

  2017.

 • Strand, Magnus

  EU law and interest on damages for infringements of competition law: a comparative report: Sweden

  2016.

 • Prenkert, Frans; Hasche, Nina; Frostenson, Magnus; Helin, Sven et al.

  Mat på nätet: E-handelns distributionssystem och affärsmodeller

  2016.

  Open access
 • Hadjikhani, Annoch; Thilenius, Peter

  ‘Steady-as-she-goes’ or by ‘fits and starts’: On the pivotal effect of executive expectation in the firm’s internationalization process

  2016.

 • Poblete, Leon; Pedraza, Silvia

  Chans till frihet för kubanerna

  2015.

  Open access
 • Sjöblom, Arne

  Ekonomutbildning i Skandinavien 2014: En rapport om resurstilldelning och resursanvändning

  2015.

 • Jansson, Johan; Gebert Persson, Sabine; Ågren, Karin; Gidhagen, Mikael et al.

  I besökarens fotspår: Pilotstudie av besöksnäringen i Uppsala län

  2015.

 • Hertting, Nils; Jungerhem, Sven; Sjöblom, Arne; Stenbacka, Susanne et al.

  Kvalitetsbedömning av effektivitetsrevisionens granskningsrapporter 2015

  2015.

 • Sjöblom, Arne; Herrting, Nils; Jungerhem, Sven

  Kvalitetsbedömning av effektivitetsrevisionens granskningsrapporter 2015

  2015.

 • Frostenson, Magnus

  Legitimating CSR: Exclusivity through values

  2015.

 • Frostenson, Magnus

  Organisatoriska åtgärder på skolnivå till följd av lärarlegitimationsreformen

  2015.

 • Poblete, Leon; Santos, Miguel

  Ta avstånd från Venezuelas auktoritära regim

  2015.

  Open access
 • Poblete, Leon; Santos, Miguel

  Venezuelas socialism vägen till fattigdom och förtryck

  2015.

 • Safari, Aswo; Thilenius, Peter

  Cognitive, affective, and connected trust in domestic and foreign consumer online purchasing relationships

  2014.

 • Fredriksson, Magnus; Pallas, Josef

  Den medialiserade myndigheten: En analys av svenska myndigheters anpassningar till medielogiken

  2014.

  Open access
 • Poblete, Leon

  Kollaps hotar Karibiens pärla

  2014.

  Open access
 • Poblete, Leon

  Kollaps hotar Karibiens pärla

  2014.

 • Ahola, Sakari; Hedmo, Tina; Thomsen, Jens-Peter; Vabo, Agnete et al.

  Organisational features of higher education; Denmark, Finland, Norway & Sweden

  2014.

 • Nordvall, Anna-Carin

  Recycling is good!

  2014.

 • Frostenson, Magnus

  Value vs. Value: The hard predicament of sustainabiilty

  2014.