Böcker

Våra senaste böcker, bokkapitel, manuskript och samlingsverk publicerade i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

 • Jonsson, Stefan; Blomgren, Maria; Forssell, Anders; Waks, Caroline et al.

  Att styra organisationer med konkurrens

  Studentlitteratur, 2018.

 • Engwall, Lars; Wedlin, Linda

  Business Studies and Management Ideas

  Ingår i Oxford Handbook of Management Ideas, 2018.

 • Kvarnstrom, Emilia; Josef, Pallas

  JohnMeyer – Public relations in a context of World Society, Soft Actos andRationalized De-coupling

  Ingår i Public Relations andSocial Theory: Key Figures, Concepts and Issues 2nd ed., 2018.

 • Grünberg, Jaan; Hägg, Ingemund

  Market Actors

  Ingår i Corporate Governance in Action, s. 75-104, 2018.

 • Wedlin, Linda; Buhr, Katarina; Sahlin, Kerstin

  Regulators

  Ingår i Corporate Governance in Action, s. 43-74, 2018.

 • Crawford, Jason; Kashyap, Shruti; Nilsson, Fredrik; Stockenstrand, Anna-Karin et al.

  Accounting and control in banks: A literature review

  Ingår i Bank Regulation, s. 15-63, 2017.

 • Stockenstrand, Anna-Karin; Nilsson, Fredrik

  Bank Regulation: Effects on Strategy, Financial Accounting, and Management Control

  2017.

 • Fischer, Tobias Christian

  Communications in Computer and Information Science

  Ingår i Gamification and Affordances, 2017.

 • Nilsson, Fredrik

  Conclusions and implications

  Ingår i Bank Regulation, s. 359-372, 2017.

 • Crawford, Jason

  Controlling Bank's IT in the Wake of Increasing Regulatory Demands: A Swedish Perspective

  Ingår i Bank Regulation, s. 206-230, 2017.

 • Borglund, Tommy; De Geer, Hans; Sweet, Susanne; Frostenson, Magnus et al.

  CSR and Sustainable Business

  Sanoma Utbildning, 2017.

 • Borglund, Tommy; De Geer, Hans; Sweet, Susanne; Frostenson, Magnus et al.

  CSR och hållbart företagande

  Sanoma Utbildning, 2017.

 • Brunsson, Karin; Brunsson, Nils

  Decisions: the Complexities of Individual and Organizational Decision-Making

  Edward Elgar Publishing, 2017.

 • Edlund, Peter; Wedlin, Linda

  "Den kom flygande genom fönstret": Införandet av ett mätsystem för resursfördelining till forskning

  Ingår i Det ostyrda universitetet? Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten, s. 216-43, 2017.

 • Edlund, Peter; Wedlin, Linda

  "Den kom flygande genom fönstret": Införandet av ett mätsystem för resursfördelning till forskning

  Ingår i Det ostyrda universitetet?, s. 216-243, 2017.

 • Francke, Lennart; Nilsson, Göran

  Det agila företaget: Fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld?

  Roos & Tegnér, 2017.

 • Wedlin, Linda; Pallas, Josef

  Det ostyrda universitet?: Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten

  Makadam Förlag, 2017.

 • Wedlin, Linda; Pallas, Josef

  Det ostyrda universitetet?: Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten

  Makadam Förlag, 2017.

 • Wedlin, Linda; Pallas, Josef

  Det trötta universitetet?

  Ingår i Det ostyrda universitetet?, s. 299-326, 2017.

 • Cöster, Mathias; Ekenberg, Love; Gullberg, Cecilia; Westelius, Alf et al.

  Digitalisering och organisering: Att skapa värde i det 21:a århundradet

  Liber, 2017.

 • Frostenson, Magnus; Hasche, Nina; Helin, Sven; Prenkert, Frans et al.

  E-handel: Organisering, distribution och hållbarhet

  Studentlitteratur, 2017.

 • Frostenson, Magnus; Hasche, Nina; Helin, Sven; Prenkert, Frans et al.

  Ethical issues in e-commerce: A renewed analysis based on the multiplicity of customer relationships

  Ingår i Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics, s. 181-195, 2017.

 • ul Haq, Hammad; Blankenburg Holm, Desirée; Drogendijk, Rian

  Intra-organizational Communication of Business Ideas

  Ingår i Knowledge Transfer in Multinational Companies: Sharing Multiple Perspectives, 2017.

 • Tell, Fredrik; Berggren, Christian; Brusoni, Stefano; Van de Ven, Andrew et al.

  Introduction: Managing knowledge integration across boundaries

  Ingår i Managing knowledge integration across boundaries, 2017.

 • Boxenbaum, Eva; Arora-Jonsson, Stefan

  Isomorphism, diffusion and decoupling: Concept evolution and theoretical challenges.

  Ingår i The SAGE handbook of organizational institutionalism, s. 77-102, 2017.

 • Tell, Fredrik

  Managing across knowledge boundaries

  Ingår i Managing knowledge integration across boundaries, 2017.

 • Tell, Fredrik; Berggren, Christian; Brusoni, Stefano; Van de Ven, Andrew et al.

  Managing knowledge integration across boundaries

  Oxford University Press, 2017.

 • Edlund, Peter; Wedlin, Linda

  Norska modellen ’flyger’ in:: Införandet av ett mätsystem för resursfördelning till forskning

  Ingår i Det ostyrda universitetet? Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten, s. 216-43, 2017.

 • Bengtsson, Lars; Lakemond, Nicolette; Laursen, Keld; Tell, Fredrik et al.

  Open innovation: Managing knowledge integration across multiple boundaries

  Ingår i Managing knowledge integration across boundaries, 2017.

 • Fredriksson, Magnus; Pallas, Josef

  Public sector communication and media visibility and mediatization

  Ingår i Handbook of Public Sector Communication, 2017.

 • Brunsson, Karin

  Regulating Interest-Free Bankin

  Ingår i Bank Regulation, s. 130-156, 2017.

 • Norberg, Magnus; Stockenstrand, Anna-Karin

  Regulating Transaction-Based and Relationship-Based Elements in Firm-Bank Exchanges

  Ingår i Bank Regulation, 2017.

 • Berggren, Christian; Sydow, Jörg; Tell, Fredrik

  Relating knowledge integration and absorptive capacity: Knowledge boundaries and reflective agency in path-dependent processes

  Ingår i Managing knowledge integration across boundaries, 2017.

 • Brunsson, Nils; Ahrne, Göran; Seidl, David

  Resurrecting Organization by Going Beyond Organizations

  Ingår i Management research, 2017.

 • Olve, Nils-Göran; Arwinge, Olof; Magnusson, Åke

  Risk, strategi och styrning

  Studentlitteratur AB, 2017.

 • Frostenson, Magnus; Hedström, Karin; Helin, Sven; Karlsson, Fredrik et al.

  Samverkan mellan aktörer i industriella nätverk skapar nya utmaningar för informationssäkerheten

  Ingår i Informationssäkerhet och organisationskultur, s. 61-75, 2017.

 • Wedlin, Linda; Pallas, Josef

  styrning och frihet - en ohelig allians?

  Ingår i Det ostyrda universitetet?, s. 9-37, 2017.

 • Hedmo, Tina

  Svenska universitetsreformer: Autonomi och styrning i perspektiv

  Ingår i Det ostyrda universitetet, s. 38-63, 2017.

 • Wedlin, Linda; Sahlin, Kerstin

  The imitation and translation of management ideas

  Ingår i The SaGE handbook of Organizational institutionalism, 2nd edition, s. 102-127, 2017.

 • Nilsson, Jonas; Jansson, Johan; Nordvall, Anna-Carin; Isberg, Sofia et al.

  The information search process of social responsible investors

  Ingår i Financial Literacy and the Limits of Financial Decision Making, 2017.