Campus Gotland

Campus Gotland

Företagsekonomi vid Campus Gotland

Vid Campus Gotland kan du studera Företagsekonomi i en unik miljö och vi erbjuder kurser på såväl grund- som avancerad nivå. Fördelen med att studera vid ett mindre Campus är framförallt närheten till lärarna och andra studenter, samtidigt som har du tillgång till det stora universitetets resurser. Det gör att du i hög grad påverkar och blir delaktig i den undervisning som bedrivs.

Hösten 2016 erbjuder vi på Campus Gotland ett treårigt kandidatprogram med företagsekonomi som huvudområde. Fyra terminer studerar du kurser i företagsekonomi och under två terminer väljer du själv vilka ämnen du läser. Vid Campus Gotland kan det t.ex. vara Liberal Art som är ett tvärvetenskapligt ämne unikt för universitetet.

Vi erbjuder också ett 1-årigt engelskspråkigt internationell magisterprogram på avancerad nivå i Hållbart företagande och ledning (Sustainable Management)