Lars Engwall

Lars Engwall

Kontaktuppgifter

Företagsekonomiska institutionen

Epost: lars.engwall@fek.uu.se

Telefon:
+46 18 4711381
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Video Films

1. ”Jo, det går bra. Ett rollspel mellan en handledare och hans optimistiske doktorand” (1996) (http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/doktorandsamtal/video1) (med Jan Wikander).

2. ”Vad var det som hände i Utah? Ett samtal mellan Karin Caldwell, professor i ytbioteknik, och Lars Engwall, professor i företagsekonomi” (2005) (http://doit.medfarm.uu.se/flvplayer/kallfusion/video1).

3. ”A New Production of Knowledge. Ett samtal med Sverker Gustavsson om vetenskapens villkor i det moderna samhället” (2007) (http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/forskarvillkor/video1)

4. ”Vägen hit. Ett samtal mellan professor Lars Engwall och professor emeritus Jan Johanson om företagsekonomins tidiga utveckling vid Uppsala universitet” (2008) (http://doit.medfarm.uu.se/flvplayer/vagenhit/video1).
 

Visa mer

Publikationer

 • Engwall, L. (2016). Universitet under uppsikt. DiVA
 • De Corte, E., Engwall, L., Teichler, U. (2016). DiVA
 • Engwall, L., Kipping, M., Üsdiken, B. (2016). Defining Management: Business Schools, Consultants, Media. DiVA
 • Engwall, L. (2016). Rektorers rekrytering.I Shirin Ahlbäck m fl (red.) Det hotade universitetet. Stockholm:Dialogos Förlag, 70-84 DiVA
 • De Corte, E., Engwall, L., Teichler, U. (2016). The Hype of MOOCs.I Erik De Corte, Lars Engwall and Ulrich Teichler (red.) From Books to MOOCs?. London:Portland Press, xv-xxv DiVA

Artiklar (98)

 • Engwall, L. (2016). The Internationalization of Higher Education. European Review, 24(2): 221-231 DiVA
 • Engwall, L. (2016). The Internationalisation of Higher Education. European Review, 24(2): 221-231 DiVA
 • Engwall, L., Hedmo, T. (2016). The Organizing of Scientific Fields: The Case of Corpus Linguistics. European Review, 24(4): 568-591 DiVA
 • Engwall, L. (2015). Management Innovation: Essays in the Spirit of Alfred D. Chandler, Jr.. Business history review, 89(4): 774-776 DiVA
 • Engwall, L. (2015). Corporations and Universities. European Review, 23(4): 501-510 DiVA
 • Engwall, L., Hadjikhani, A. (2014). Internationalization of Financial Services in Turbulent Markets. International Business Review, 23(6): 1035-1039 DiVA
 • Engwall, L. (2014). The recruitment of university top leaders: Politics, communities and markets in interaction. Scandinavian Journal of Management, 30(3): 332-343 DiVA
 • Engwall, L. (2013). Ekonomi är att välja. Assar Lindbecks memoarer. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, 88(1): 82-85 DiVA
 • Engwall, L. (2013). Confronting Managerialism: How the Business Elite and Their Schools Threw Our Lives Out of Balance. Business history review, 87(3): 589-591 DiVA
 • Engwall, L. (2013). Robert R. Locke, and J.-C. Spender, Confronting Managerialism: How the Business Elite and Their Schools Threw Our Lives Out of Balance. Business History Review, 87(Fall): 589-591 DiVA
 • Engwall, L. (2013). Burning Other People’s Money. Mercury, 1(4): 12- DiVA
 • Engwall, L. (2013). Universities are Here to Stay. Mercury(3): 12- DiVA
 • Engwall, L., Kipping, M. (2013). Management Consulting: Dynamics, Debates and Directions. International Journal of Strategic Communication, 7(2): 84-98 DiVA
 • Engwall, L. (2013). Academic Taxi Drivers in Global Markets. Mercury, 1(3): 25-27 DiVA
 • Engwall, L. (2013). Merger Mistakes. Mercury, 1(4): 16-17 DiVA
 • Engwall, L. (2012). The Roots, Rituals, and Rhetorics of Change: North American Business Schools after the Second World War.. Business history review, 86(4): 816-818 DiVA
 • Engwall, L. (2012). A Decade of Exploration. Mercury, 1(1): 9-11 DiVA
 • Engwall, L., Üsdiken, B., Kipping, M. (2011). HistoricalPerspectives on Organizational Stability and Change: Introduction to the Special Issue. Management & Organizational History, 6(1): 3-12 DiVA
 • Engwall, L. (2009). Skyhög lön för oklar möda. Svenska Dagbladet(8 april): K12- DiVA
 • Engwall, L. (2009). Företagsledning i en globaliserad värld. Chefstidningen, 5(1): 47-49 DiVA
 • Engwall, L. (2006). Tuija Mikkonen, Corporate Architecture in Finland in the 1940s and 1950s. Factory Buildings as Architecture, Investment and Image. Enterprise & Society, 7(September): 616-618 DiVA
 • Engwall, L., Kipping, M. (2006). Management Education: Media and Consulting and the Creation of European Management Practice. Innovation, 19(1): 95-106 DiVA
 • Engwall, L. (2006). Låt universiteten bygga forskarlag!. Forskning och framsteg, 40(September): 45- DiVA
 • Engwall, L. (2006). Erik Dahmén. Nordisk tidskrift, 82(1): 71-74 DiVA
 • Engwall, L. (2004). The Development of Modern Business, Gordon Boyce and Simon Ville. Enterprise & Society(5): 171-173 DiVA
 • Engwall, L. (2004). The Americanization of Nordic Management Education. Journal of Management Inquiry, Vol. 13(No. 2, June 2004): pp. 109-117 DiVA
 • Engwall, L., Kipping, M. (2004). Introduction: the dissemination of management knowledge. Management Learning, Vol. 35(No. 3): pp. 243-253 DiVA
 • Engwall, L. (2001). Recension av Susanna Fellman, Uppkomsten av en direktörsprofession (Review of Susanna Fellman, The Origin of a Management Profession). Scandinavian Economic History Review, 49(3): 72-74 DiVA
 • Engwall, L. (2001). Book Review of Colin Hay and David Marsh (eds.), Demystifying Globalization. Enterprise & Society, 2(June): 373-375 DiVA
 • Engwall, L. (2001). Colin Hay and David Marsh (eds.), Demystifying Globalization. Enterprise & Society(2): 373-375 DiVA
 • Engwall, L., Marquardt, R., Pedersen, T., Tschoegl, A. (2001). Foreign bank penetration of newly opened markets in the Nordic countries. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 11(1): 53-64 DiVA
 • Engwall, L., Pahlberg, C. (2000). The Creation of European Management Practice. Presentation of a European Research Programme. Forum(3): 41-46 DiVA
 • Engwall, L. (2000). Spridningen av moderna managementidéer. Nordiske Organisasjonsstudier(2): 3-7 DiVA
 • Engwall, L. (2000). The Globalisation of Management. Standardisation Processes in Management with an Illustration from Scandinavia. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 70(1): 1-22 DiVA
 • Engwall, L., Sevon, G. (2000). Spridningen av moderna managementidéer. Nordiske Organisasjonsstudier(2) DiVA
 • Engwall, L. (2000). Foreign Role Models and Standardisation in Nordic Business Education. Scandinavian Journal of Management(15): 1-24 DiVA
 • Engwall, L., Pahlberg, C. (2000). Deregulation and Homogenisation. The Creation of European Management Practice. European Forum for Management Development(3): 41-46 DiVA
 • Engwall, L. (1999). L ’Influenza americana sulla formazione manageriale in Scandinavia. Nuova Civiltà della Macchine, 27(3): 87-99 DiVA
 • Engwall, L., Lidman, R., Levay, C. (1999). Rektorers roller. Nordiske Organisasjonsstudier(1): 49-68 DiVA
 • Engwall, L., Lidman, R., Levay, C. (1999). The Roles of University and College Rectors. OECD: Journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education, Higher Education Management, 11(2): 75-93 DiVA
 • Engwall, L. (1998). Research Note: Asterix in Disneyland. Management Scholars from France on the World Stage. Organization Studies, 19(5): 863-881 DiVA
 • Engwall, L. (1997). The vikings versus the world : an examination of nordic business research. Scandinavian Journal of Management,, 12(4): 425-436 DiVA
 • Danell, R., Engwall, L., Persson, O. (1997). The First Mover and the Challenger: The Relationship between Two Journals in Organization Research. Scientometrics, 40(3): 445-453 DiVA
 • Danell, R., Engwall, L., Persson, O. (1997). The First Mover and the Challenger: The Relationship between Two Journals in Organization Research. Scientometrics, 40(3): 445-453 DiVA
 • Bergström, R., Engvall, L., Wallerstedt, E. (1997). The importance of flexible hazard functions in the analysis of organizational survival data: Experiences from a cohort of Swedish commercial banks. Quality & Quantity, 31: 15-35 DiVA
 • Engwall, L. (1996). Review of David J. Hickson (ed.), Managerial Decision Making. Organization Studies, 18(1): 162-165 DiVA
 • Engwall, L. (1996). Banks as Organizations. Ergänzungsheft 4/95, ZfB, Management of Structural Chane. Contributions to Modern Management: 99-122 DiVA
 • Engwall, L. (1995). Bankkris och bank organisation. Bankerna under krisen. Fyra rapporter till Bankkriskommitén: 131-206 DiVA
 • Engwall, L. (1995). Management research : a fragmented adhocracy?. Scandinavian Journal of Management, 11(3): 225-235 DiVA
 • Engwall, L. (1995). Review of Jacqueline O'Reilly, Bankin on Flexibility: A Comparison of Flexible Employmen in Retail Banking in Britain and France. Organization Studies,, 16(6): 1090-1092 DiVA
 • Engwall, L. (1995). Banks as Organizations. Ergänzungsheft , ZfB, Management of Structural Chane. Contributions to Modern Management, 95(4): 99-192 DiVA
 • Engwall, L. (1994). Review of G.J.Miller (1992) 'Managerial Dilemmas.The Political Economy of Hierarchy'. Economic and Industrial Democracy, 15(1): 114-117 DiVA
 • Bergström, R., Engwall, L., Wallerstedt, E. (1994). Organizational Foundations and Closures in a Regulated Environment: Swedish Commercial Banks 1831-1990. Scandinavian Journal of Management, 10(No. 1): 29-48 DiVA
 • Engwall, L. (1993). Några problem att beakta då högskolan utvärderas. Forskning om utbildning(2): 45-50 DiVA
 • Engwall, L. (1993). Organisatoriska aspekter på bankers riskhantering. Ekonomiska samfundets tidskrift(4/92): 231-242 DiVA
 • Engwall, L. (1993). Nationalekonomins realism. Hultkvist, J.(ed.), Tvivlet på nationalekonomin - Fyra ekonomer diskuterar vetenskapen och verkligheten: FRN, Stockholm: 4-15, 74 DiVA
 • Engwall, L. (1992). Svensk nationalekonomisk forskning granskad (Swedish Economic Research Inspected). Ekonomisk Debatt(5): 349-360 DiVA
 • Engwall, L. (1992). Merkurius möte med Minerva (Mercury's Meeting with Minerva). Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1992: 85-97 DiVA
 • Engwall, L., Lindqvist, I. (1991). Forschung in der BundesrepublikDeutschland aus schwedischer Sicht. Futura 3/90 och Futura 4/90: 14-18 DiVA
 • Engwall, L., Johanson, J. (1990). Banks in Industrial Networks. Scandinavian Journal of Management, 6(3): 231-244 DiVA
 • Engwall, L., Johanson, J. (1990). Banks in Industrial Networks. Scandinavian Journal of Management, 6(3): 231-244 DiVA
 • Engwall, L. (1989). Recension av Staffan Hultén, Vad bestämmer de svenska exportmarknadsandelarnas utveckling?. Ekonomisk Debatt(8/88): 667-669 DiVA
 • Engwall, L. (1989). Review Peter Z.Grossman, American Express.The Unofficial Story of the People who Built the Great Financial Empire. Ledarskap(8/88 December): 64- DiVA
 • Engwall, L. (1989). Gula Faran på Titanic - En vänster-äventyrares väg till Amerika. Arbetarhistoria 48, 1988: 23-24 DiVA
 • Engwall, L. (1988). Ledningskultur i framtidsföretag. Ledelse & Erhversokonomi(Januari): 37-40 DiVA
 • Engwall, L., Wallenstål, M. (1988). Tit for Tat in Small Steps: The Internationalization of Swedish Banks. Scandinavian Journal of Management, 4(3/4): 147-155 DiVA
 • Engwall, L. (1987). Review of Svensson, B., Acquisition of Technology through Licensing in Small Firms. R&D Management, 17(1, January): 75-76 DiVA
 • Engwall, L. (1987). Mercury Meets Minerva. Scandinavian Journal of Management Studies(Nov 1986): 121-138 DiVA
 • Engwall, L. (1986). Juridisk och samhällsvetenskaplig forskning - Företagsekonomi. UHÄ-rapport(1986:25): 103-114 DiVA
 • Engwall, L. (1986). Newspaper Adaptation to a Changing Social Environment: A Case Study of Organizational Drift as a Response to Resource Dependence. European Journal of Communication, 1: 327-341 DiVA
 • Engwall, L. (1986). Ägar- och ledningsformers betydelse för den socialdemokratiska pressens utveckling. Statsvetenskaplig Tidskrift(1983:3): 269-274 DiVA
 • Engwall, L. (1984). Recension av P.Månssons & K.Axelsson, R.Sköldbergs avhandling Symboliska organisationsmönster.Sju typer av planeringskultur under osäkerhet och stress i ett metamorfosperspektiv. Erhvervsokonomisk Tidsskrift(1) DiVA
 • Engwall, L. (1984). Recension av K.Anderssons avhandling Organisatorisk inlärning med exempel från förlagsbranschen: En studie av teknologi med låg rutinmässighet. Erhvervsokonomisk Tidsskrift(4/83) DiVA
 • Engwall, L., Gunnarsson, E. (1984). Redovisningsutbildningens utformning - en återkommande stötesten. Balans(1, Januari) DiVA
 • Engwall, L. (1983). Book Review of Four Books in Organizational Behavior. Organizational Studies, 1982, 3: 383-386. DiVA
 • Engwall, L. (1983). Book Review of Two Books on Newspaper Organizations. Organizational Studies, 1983, 4. DiVA
 • Engwall, L. (1983). Annonsörer och dagstidningar. Historisk Tidskrift, 102(2): 214-217 DiVA
 • Engwall, L. (1983). Research Note: Linguistic Analysis of an Open-Ended Questionnaire in an Organizational Study. Organizational Studies, 4(3): 261-270 DiVA
 • Engwall, L. (1983). Dagens uppfattningar och morgondagens företagsekonomi. Erhvervsokonomisk Tidsskrift 4: 161-168 DiVA
 • Engwall, L. (1983). Tidningar och teknik. Svedan(2) DiVA
 • Engwall, L. (1982). Newspaper Competition: A Case for Theories of Oligopolymi. Scandinavian Economic History Review, 29(2): 145-154 DiVA
 • Engwall, L. (1981). Book Review of Per-Olof Berg, Emotional Structures in Organizations: A Study of the Process of Change in a Swedish Company. Human Systems Management, 1 (1980): 351-352 DiVA
 • Engwall, L. (1981). Den organisationsägda pressens dilemma. Historisk tidskrift, 101(1): 97-102 DiVA
 • Engwall, L. (1980). Recension av P-O Bergs avhandling Emotional Structures in Organizations. Erhvervsokonomisk Tidskrift, 44(1): 395-399 DiVA
 • Engwall, L. (1979). Book Review of Ijiri, Y.& Simon, H.A., 1977, Skew Distributions and the Sizes of Business Firms. Scandinavian Journal of Economics, 80(3): 333-336 DiVA
 • Engwall, L. (1979). Recensioner av Holmlöv, P.G., 1978: Lokalpressen och kommunpolitiken. Sociologisk Forskning, 15(4): 89-93 DiVA
 • Engwall, L. (1979). Newspapers From an Organisational Point of View. Management Research News, 2(March): 14-15 DiVA
 • Engwall, L. (1979). The Pressure for Growth as an Organizational Problem. Omega, 6(6): 485-492 DiVA
 • Engwall, L. (1978). Resource Allocation in Newspapers. Journal of Management Studies, 15(2): 223-240 DiVA
 • Engwall, L. (1976). Response Time of Organizations. Journal of Management Studies(February): 1-15 DiVA
 • Engwall, L. (1976). Order Rates in Bidding. European Journal of Marketing(10, Spring): 15-12 DiVA
 • Engwall, L. (1975). Facilitating the Handling of References. Program, 9(January): 31-33 DiVA
 • Engwall, L. (1975). Il Giornale Come Organizzazione Produttiva. Studie Organizzativi(No.7,3-4): 35-49 DiVA
 • Engwall, L. (1975). The Structure of the Swedish Daily Press. Swedish Journal of Economics, 77(September): 318-321 DiVA
 • Engwall, L. (1975). To Bid or Not to Bid. Omega, 2(August): 395-401 DiVA
 • Engwall, L. (1974). Industrial Structures in a Dual Economy. Hitotsubashi Journal of Economics, 14(2): 76-80 DiVA
 • Engwall, L. (1973). Review of Granick, D., Managerial Comparison of Four Developed Countries. Kyklos, 26(4): 885-887 DiVA
 • Engwall, L. (1973). Business Behaviour: The Cigarette Case. Marguette Business Review, 17(Summer): 59-72 DiVA

Böcker (31)

 • Engwall, L. (2016). Universitet under uppsikt. DiVA
 • De Corte, E., Engwall, L., Teichler, U. (2016). From Books to MOOCs?: Emerging Models of Learning and Teaching in Higher Education. DiVA
 • Engwall, L., Kipping, M., Üsdiken, B. (2016). Defining Management: Business Schools, Consultants, Media. DiVA
 • Engwall, L., Blockmans, W., Weaire, D. (2014). Bibliometrics: Use and Abuse in the Review of Research Performance. DiVA
 • Engwall, L., Scott, P. (2013). Trust in Universities. DiVA
 • Engwall, L. (2012). Scholars in Action: Past–Present–Future. DiVA
 • Whitley, R., Gläser, J., Engwall, L. (2010). Reconfiguring Knowledge Production: Changing Authority Relationships on the Sciences and their Consequences for Intellectual Innovation. DiVA
 • Engwall, L., Weaire, D. (2008). The University in the Market. DiVA
 • Nordgren, J., Engwall, L., Gräslund, A., Andersson, P., Sjölund, M., Agåker, M. (2007). Quality and Renewal 2007: An Overall Evaluation of Research at Uppsala University 2006/2007. DiVA
 • Engwall, L., Kipping, M. (2004). The Dissemination of Management Knowledge. DiVA
 • Engwall, L. (2002). Managing Mercury. DiVA
 • Engwall, L. (2002). Managing mercury. DiVA
 • Engwall, L., Kipping, M. (2002). Management Consulting: Emergence and Dynamics of a Knowledge industry. DiVA
 • Sahlin-Andersson, K., Engwall, L. (2002). The Expansion of Management Knowledge. Carriers, Flows, and Resources of Management.. DiVA
 • Engwall, L., Tezera, M. (1999). Publications from Uppsala Business Research 1958-1998. DiVA
 • Engwall, L., Morgan, G. (1999). Regulation and Organizations. International Perspectives. DiVA
 • Engwall, L., Tezera, M. (1999). Publications from Uppsala Business Research 1958-1998. DiVA
 • Engwall, L. (1998). Four Decades of Uppsala Business Research. DiVA
 • Engwall, L., Zamagni, V. (1998). Management Education in Historical Perspective. DiVA
 • Engwall, L. (1998). Four decades of Uppsala business research. DiVA
 • Engwall, L., Zamagni, V. (1998). Management Education in Historical Perspective. DiVA
 • Engwall, L. (1995). Föregångare inom företagsekonomin. DiVA
 • Engwall, L., Gunnarsson, E. (1994). Management Studies in an Academic Context. DiVA
 • Engwall, L. (1993). Uppsala contributions to business research. DiVA
 • Engwall, L. (1992). Mercury Meets Minerva: business studies and higher education : the Swedish case. DiVA
 • Engwall, L. (1985). Från vag vision till komplex organisation: en studie av Värmlands folkblads ekonomiska och organisatoriska utveckling. DiVA
 • Engwall, L. (1984). Uppsala Contributions to Business Research. DiVA
 • Engwall, L. (1980). Företagsekonomins rötter. DiVA
 • Engwall, L., Johanson, J. (1980). Some aspects of control in international business. DiVA
 • Engwall, L., Johanson, J. (1980). Some Aspects of Control in International Business. DiVA
 • Engwall, L., Johanson, J. (1980). Some Aspects of Control in International Business. DiVA

Kapitel (83)

 • Engwall, L. (2016). Rektorers rekrytering.I Shirin Ahlbäck m fl (red.) Det hotade universitetet. Stockholm:Dialogos Förlag, 70-84 DiVA
 • De Corte, E., Engwall, L., Teichler, U. (2016). The Hype of MOOCs.I Erik De Corte, Lars Engwall and Ulrich Teichler (red.) From Books to MOOCs?. London:Portland Press, xv-xxv DiVA
 • Engwall, L., Pahlberg, C., Persson, O. (2016). The Emergence of the Business Network Approach.I Peter Thilenius, Cecilia Pahlberg, Virpi Havila (red.) Extending the Business Network Approach. Basingstoke:Palgrave Macmillan, 21-38 DiVA
 • Engwall, L. (2015). Sundelöfs Societet.I Mats Almgren, Ulla Birgergård & Kristina Glimelius (red.) Sundelöfs Societet. Uppsala:Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, 5-14 DiVA
 • Engwall, L. (2015). Banker som samhällsinstitutioner.I Mats Almgren, Ulla Birgergård & Kristina Glimelius (red.) Sundelöfs Societet. Uppsala:Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, 105-121 DiVA
 • Engwall, L. (2015). Academies and their roles in policy decisions.I Linda Wedlin & Maria Nedeva (red.) Towards European science. Cheltenham:Edward Elgar Publishing, 147-174 DiVA
 • Engwall, L., Blockmans, W., Weaire, D. (2014). Science as Big Business.I Wim Blockmans, Lars Engwall and Denis Weaire (red.) Bibliometrics. London:Portland Press, 143-150 DiVA
 • Engwall, L. (2014). Rubens rötter.I Jan Ottoson och Lynn Karlsson (red.) Professor Mats Larsson 60 år. Uppsala:Acta Universitatis Upsaliensis, 21-26 DiVA
 • Engwall, L. (2014). Corporate Governance and Communication.I Josef Pallas, Lars strannegård och Stefan Jonsson (red.) Organizations and the Media. London:Routledge, 220-233 DiVA
 • Engwall, L., Aljets, E., Hedmo, T., Ramuz, R. (2014). Computer Corpus Linguistics: An innovation in the humanities.I Richard Whitley and Jochen Gläser (red.) Organizational transformation and Scientific Change. Bingley:Emerald Group Publishing Limited, 331-365 DiVA
 • Engwall, L., Blockmans, W., Weaire, D. (2014). Bibliometrics: Issues and Context.I Wim Blockmans, Lars Engwall, Denis Weaire (red.) Bibliometrics. London:Portland Press, 1-7 DiVA
 • Engwall, L. (2014). The Quality of Quality Assessments.I Wim Blockmans, Lars Engwall and Denis Weaire (red.) Bibliometrics. London:Portland Press, 95-106 DiVA
 • Engwall, L. (2014). Ekonomernas retorik.I Bo Lindberg (red.) VetenskapsretorikVetenskapsretorik: vetenskapliga framställningsformer och framställningssätt. Göteborg:Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, 101-113 DiVA
 • Engwall, L. (2013). Universitet under uppsikt.I Lars-Olof Sundelöf (red.) Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala Årsbok 2013. Uppsala:Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, 19-34 DiVA
 • Engwall, L. (2013). Academia, Trust and the Media.I Göran Hermerén, Kerstin Sahlin, and Nils-Eric Sahlin (red.) Trust and Confidence in Scientific Research. Stockholm:Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 37-46 DiVA
 • Engwall, L., Kipping, M. (2013). The Internationalization of International Management Education and Its Limitations.I Denise Tsang, Hamid Kazeroony, and Guy Ellis (red.) The Routledge Companion to International Management Education. London:Routledge, 319-343 DiVA
 • Engwall, L., Scott, P. (2013). Trust in universities, audit society, the media and markets.I Engwall, Lars and Scott, Peter (red.) Trust in Universities. London:Portland Press, 179-189 DiVA
 • Engwall, L., Scott, P. (2013). Setting the scene.I Lars Engwall and Peter Scott (red.) Trust in Universiies. London:Portland Press, 1-13 DiVA
 • Engwall, L. (2013). The Glocalization of Academic Business Studies.I Gili S. Drori, Marcus A. Höllerer, and Peter Walgenbach (red.) Organizations and Managerial Ideas. London:Routledge, 232-247 DiVA
 • Engwall, L. (2012). Concluding Perspectives.I Engwall, Lars (red.) Scholars in Action. Uppsala:Acta Universitatis Upsaliensis, 177-195 DiVA
 • Engwall, L., Lindvall Eriksson, C. (2012). Leaders of Modern Universities: Primi Inter Pares or Chief Executive Officers.I Stefan Tengblad (red.) The Work of Managers. Oxford:Oxford University Press, 206-225 DiVA
 • Engwall, L. (2012). Foreword.I Peter Dahlin and Peter Ekman (red.) Management and Information Technology. London:Routledge, xv-xix DiVA
 • Engwall, L. (2012). From Collegium Curiosorum to Royal Society.I Engwall, Lars (red.) Scholars in Action. Uppsala:Acta Universitatis Upsaliensis, 17-27 DiVA
 • Engwall, L. (2012). Perspectives on EDAMBA.I Eduard Bonet and Karoly Balaton (red.) Histories of Doctoral Programmes in Management and BusinessAdministration. Bryssel:EDAMBA, 21-35 DiVA
 • Engwall, L. (2012). Bridging the Gap through the Consideration of Executive Context.I Stefan Tengblad (red.) The Work of Managers. Oxford:Oxford University Press, 321-323 DiVA
 • Engwall, L. (2012). Business Schools and Consultancies: The Blurring of Boundaries.I Matthias Kipping and Timothy Clark (red.) The Oxford Handbook of Management Consulting. Oxford:Oxford University Press, 365-385 DiVA
 • Engwall, L. (2012). Från Collegium Curiosorum till kunglig akademi.I Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala Årsbok 2011. Uppsala:Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, 9-20 DiVA
 • Eriksson Lindvall, C., Engwall, L. (2012). Leaders of Modern Universities: Primi Inter Pares or Chief Executive Officers?.I Tengblad, Stefan (red.) The Work of Managers. Oxford:Oxford University Press DiVA
 • Engwall, L. (2011). Aktiebolag och universitet.I Det goda universitetet. Festskrift till Anders Hallberg. Uppsala:Acta Universitatis Upsaliensis DiVA
 • Engwall, L., Kipping, M., Üsdiken, B. (2010). Public science systems, higher education, and the trajectory of academic disciplines: business studies in the United States and Europe.I Richard Whitley, Jochen Gläser, and Lars Engwall (red.) Reconfiguring knowledge production. Oxford:Oxford University Press, 325-353 DiVA
 • Engwall, L., Röndell, J., Tezera, M. (2009). Department bibliography 1958-2008.I Lars-Gunnar Mattsson (red.) Uppsala in the World - The World in Uppsala. Uppsala:Uppsala University, 129-244 DiVA
 • Engwall, L. (2008). Belöna kompetensen!: resursfördelning vid framtidens universitet.I Forska lagom och att vara världsbäst. Stockholm:SNS, 198-212 DiVA
 • Engwall, L. (2006). Global Enterprises in Fields of Governance.I Transnational Governance. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 161-179 DiVA
 • Engwall, L. (2006). Le Università in transizione.I L'università in cambiamento fra mercato e tradizione. Società editrice il Mulino, Bologna, 51-73 DiVA
 • Engwall, L. (2006). Företagsledare under granskning.I I ledande ställning. Studentlitteratur, Lund, 65-80 DiVA
 • Engwall, L. (2006). EIS som akademiskt ämne.I Ekonomiska informationssystem. Studentlitteratur, Lund, 29-47 DiVA
 • Engwall, L. (2005). Hur har vi det med beredskapen idag?: Utbildning och forskning som modern försvarspolitik.I Ord i rättan tid.. Carlsson Bokförlag, Stockholm, 281-300 DiVA
 • Engwall, L., Jungerhem, S. (2005). Ekonomiskan på det akademiska fältet.I Den framgångsrika Ekonomiskan. Santérus, Stockholm, 86-109 DiVA
 • Engwall, L., Eriksson, C. (2005). Doing Deals Despite Distrust.I Dealing with Confidence.. Copenhagen Business School Press, Copenhagen, 149-168 DiVA
 • Engwall, L. (2003). Excellence in management education.I Excellence in Higher Education. Portland Press Ltd, London and Glasgow, pp. 159-173 DiVA
 • Engwall, L. (2003). On the Origin of the Northern Lights.I Czarniawska, Barbara & Sevón, Guje, (eds.), Northern lights. Organization Theory in Scandinavia.. , 395-411 DiVA
 • Engwall, L. (2003). Doktorerande, disputation och därefter.I Avhandlingen. Studentlitteratur, Lund, sid 235-255 DiVA
 • Engwall, L., Kipping, M. (2002). Introduction: Management Consulting as a Knowledge Industry.I Management Consulting. Emergence and dynamics of a knowledge industry. Oxford University Press, Oxford, 1-16 DiVA
 • Engwall, L., Danell, R. (2002). The behavioral theory of the firm in action.I The Economics of Choice, Change and Organization, Essays in Memory of Richard M. Cyert. DiVA
 • Engwall, L., Furusten, S., Wallerstedt, E. (2002). The Changing Relationships between Management Consulting and Academia: Evidence from Sweden.I Management Consulting. Emergence and dynamics of a knowledge industry. DiVA
 • Sahlin-Andersson, K., Engwall, L. (2002). Carriers, Flows and Sources of Management Knowledge.I The Expansion of Management Knowledge: Carriers Flows and Sources. Stanford Business Books, Stanford, CA, 3-32 DiVA
 • Sahlin-Andersson, K., Engwall, L. (2002). The Dynamics of Management Knowledge Expansion.I The Expansion of Management Knowledge: Carriers Flows and Sources. Stanford Business Books, Stanford, CA, 296-299 DiVA
 • Engwall, L. (2001). Managerial Capitalism Revisited.I Corporate Governace, Essays in Honor of Horst Albach. Springer, Berlin, 173-191 DiVA
 • Danell, R., Engwall, L., Persson, O. (2001). On the Shoulders of Giants: The Intellectual Base of Organization Theory and Behaviour.I Internationalization and Homogenization. A Bibliometric Study of International Management Research. Umeå universitet, Umeå DiVA
 • Engwall, L. (2001). Farewell to the Rational, Invisible Hand! Management Models in Scandinavia.I Scandinavian Management Revisited. Nordic Industrial Elites Facing the Democratic Challenge. Copenhagen Business School Press, Copenhagen, 219-236 DiVA
 • Danell, R., Engwall, L. (2001). Hello Dolly! The European Cloning of U.S. Management Research.I Internationalization and Homogenization. A Bibliometric Study of International Management Research. Umeå universitet, Umeå DiVA
 • Engwall, L. (2001). Från Taylor till Tetra. Ruben Rausings rötter i rationaliseringsrörelsen.I Libens Merito. Festskrift till Stig Strömholm på sjuttioårsdagen 16 sept 2001. Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala , Uppsala, 121-133 DiVA
 • Engwall, L., Lundh, G. (1999). Corporate Governance in Banking.I Die Theorie der Unternehmung in Forschung und Praxis. , 677-694 DiVA
 • Engwall, L., Morgan Glenn, . (1999). Regulatory Regimes.I Regulation and Organizations. International Perspectives,. , 82-105 DiVA
 • Engwall, L. (1999). Spridning av Managementidéer i Europa. Utbildning, publikationer och konsulter som trendsättare.I Ledmotiv, Idéskrift om ledarskap. , 88-93 DiVA
 • Morgan, G., Engwall, L. (1999). Regulation and Organizations. An Introduction.I Regulation and Organizations. International Perspectives. , 1-14 DiVA
 • Engwall, L., Morgan, G. (1999). Regulation and Organizations: An Introduction.I Regulation and Organizations. International Perspectives. Routledge, London, 1-14 DiVA
 • Engwall, L. (1998). The Making of Viking Leaders: Perspectives on Nordic Management Education.I Management Education in Historical Perspective. , 66-82 DiVA
 • Engwall, L. (1998). Kvalitetskontroll och nytänkande.I Kraften ligger i det okända,. , 115-135 DiVA
 • Engwall, L. (1998). Farväl till den rationella osynliga handen! Företagsekonomi och organisationsteori.I Organisationsteori på svenska. , 277-324 DiVA
 • Engwall, L. (1998). Att utvärdera för kvalitet.I Utvärdering - Ett medel för att säkra eller utveckla kvalitet. , 61-66 DiVA
 • Engwall, L., Zamagni, V. (1998). Introduction.I Management Education in Historical Perspective. , 1-18 DiVA
 • Engwall, L. (1998). Experiences from Evaluations.I Educational Innovation in Economics and Business II: In Search of Quality. , 5-24 DiVA
 • Engwall, L. (1998). Prologue & Epilogue.I Four Decades of Uppsala Business Research. , 15-35, 381 DiVA
 • Engwall, L. (1997). The Swedish Banking Crisis: The Invisible Hand Shaking the Visible Hand.I Regulation and Deregulation in European Financial Services. , 178-200 DiVA
 • Engwall, L. (1997). Företagare och forskare betraktar företagets ändrade karaktär.I Rapport från Närings- och handelsdepartementets enhet för struktur- och ägarfrågor, Politik och utvecklingskraft i kunskapssamhället. , 19-25 DiVA
 • Engwall, L. (1997). Mercury and Minerva: A Modern Multinational Academic Business.I The Diffusion and Consumption of Business Knowledge. , 81-109 DiVA
 • Engwall, L. (1997). A Swedish Approach to Quality in Higher Education: The Case of Uppsala University.I Standards and Quality in Higher Education. , 220-244 DiVA
 • Engwall, L. (1997). Firms, Executives and Models of Action: Dominant Views vs. Empirical Business Research.I OECD Proceedings. Industrial Competitiveness in the Knowledge-Based Economy. The New Role of Governments. , 91-100 DiVA
 • Engwall, L., Björklund, S. (1997). Kvalitetsarbete. Dagslända eller eternell?.I Uppsala universitet inför 2000-talet. , 125-135 DiVA
 • Engwall, L., Lundh, G. (1996). Styrelsens ansvar i banker.I God styrelsesed. , 15-28, 142 DiVA
 • Engwall, L., Gunnarsson, E., Wallerstedt, E. (1996). Mercury's Messengers - Swedish Business Graduates.I Management Education and Competitiveness. , 194-211 DiVA
 • Engwall, L. (1995). Att höra ett fallande äpple : utvärdering och påverkan.I Från sanningssökande till styrmedel. Moderna utvärderingar i offentlig sektor. , 109-126 DiVA
 • Engwall, L. (1995). Professorerna och omvärlden : observationer från ett porträttgalleri.I Föregångare inom företagsekonomin. , 395-406 DiVA
 • Engwall, L. (1995). Företagsekonomi som akademiskt ämne i Sverige : från theatrum oeconomicum till småländsk handelshögskola.I Föregångare inom företagsekonomin. , 7-30 DiVA
 • Engwall, L. (1995). Bridge, Poker and Banking.I The Competitiveness of Financial Institutions and Centres in Europe (1994). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 227-239 DiVA
 • Engwall, L. (1994). Säg mig vem du umgås med.I Med hänvisning till andra. Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm, 77-96 DiVA
 • Engwall, L. (1993). Nu var det 1966.I De lärdas bibliotek. Atlantis, Stockholm, 55-68 DiVA
 • Engwall, L. (1992). Points of Departure.I Economics in Sweden. Routledge, London, 3-18, 233 DiVA
 • Engwall, L. (1992). Barriers in International Banking Networks.I Managing Networks in International Business. Gordon & Breach, Philadelphia, 167-177 DiVA
 • Engwall, L., Lindqvist, I. (1989). Förbundsrepublikens forskning.I Ds 1989:43, Forskningens villkor i världen. , 69-79 DiVA
 • Engwall, L. (1987). An American Dream.Postgraduate Research Training in the Social Sciences in Sweden.I Postgraduate Research Training in the Social Sciences. International Federation of Social Science, Copenhagen, 122-128 DiVA
 • Engwall, L. (1986). Från temporära lösningar till tidningsfabrik - En socialdemokratisk landsortstidnings kamp för sin existens.I Saertryk af Pressens arbog 1985. Pressehistorisk Selskab, Odense, 13-27 DiVA

Rapporter (48)

 • Engwall, L., Alvarez, J. (2001). CEMP — The Creation of European Management Practice, Report EUR 20968 from the European Commission. DiVA
 • Engwall, L., Alvarez, J., Amdam, R., Kipping, M., Pahlberg, C. (2001). Final Report of the CEMP Project. DiVA
 • Engwall, L., Pahlberg, C. (2001). The Content of European Management Ideas. DiVA
 • Engwall, L., Pahlberg, C. (2001). The Diffusion of European Management Ideas. DiVA
 • Engwall, G., Engwall, L. (1996). Kontrakt och utvärdering vid franska universitet =(Contracts and Evaluation in French Universities). DiVA
 • Bergström, R., Engwall, L., Wallerstedt, E. (1995). The importance of flexible hazard functions in the analysis of organizational survival data : experiences from a cohort of Swedish commercial banks. DiVA
 • Engwall, L. (1994). The Invisable Hand. DiVA
 • Engwall, L., Gunnarsson, E., Wallerstedt, E. (1994). Mercury's messengers: Swedish business graduates in practice. DiVA
 • Engwall, L. (1994). The invisible hand shaking the visible hand: bank organization in a deregulated environment. DiVA
 • Engwall, L. (1994). Management research: a fragmented adhocracy?. DiVA
 • Engwall, L., Furusten, S., Wallerstedt, E. (1993). Bridge over troubled water. DiVA
 • Engwall, L. (1991). Banks as organizations. DiVA
 • Bergström, R., Engwall, L., Wallerstedt, E. (1991). Organizational foundations and closures in a regulated environment: Swedish commercial banks 1831-1990. DiVA
 • Engwall, L. (1991). Organisatoriska aspekter på bankers riskhantering. DiVA
 • Engwall, L. (1990). Västhagen and after. DiVA
 • Engwall, L., Johanson, J. (1989). Banks in Industrial Networks. DiVA
 • Engwall, L. (1988). Phileas Fogg's followers: knowledge elites in the global financial service industry. DiVA
 • Engwall, L., Gunnarsson, E., Wallerstedt, E. (1987). Europa et Taurus. Foreign Inspiration of Swedish Business Administration. DiVA
 • Engwall, L., Wallenstål-Schoenberg, M. (1986). The Internationalization of Swedish Banks.. DiVA
 • Engwall, L. (1985). Från vag vision till komplex organisation. En studie av Värmlands Folkblads ekonomiska och organisatoriska utveckling. DiVA
 • Engwall, L. (1985). Organizational Drift as a Response to Resource Dependence.. DiVA
 • Engwall, L. (1985). The Institutionalization of Swedish Academic Business Administration.. DiVA
 • Benton, L., Borg, M., Engwall, L., Gunnarsson, E., Hyder, A., Kallinikos, J., Latifi, M. (1984). The Development of Organization Theory and The Theory of the Growth of the Firm.. DiVA
 • Engwall, L. (1984). Uppsala Contributions to Business Research. DiVA
 • Engwall, L. (1983). Den dubbla spiralen.En betraktelse över dagstidningars konkurrensvillkor.. DiVA
 • Engwall, L., Johanson, J. (1982). Företagsekonomi: Då - Nu - Sedan: ur: Samhällsvetenskapliga fakulteten. Utvecklingslinjer och önskemål fram till år 2000. DiVA
 • Engwall, L. (1981). Organization Theory: Where Are You?. DiVA
 • Engwall, L. (1981). Ekonomi och Ideologi.Del 3.. DiVA
 • Engwall, L. (1981). Företagsekonomiska utgrävningar.. DiVA
 • Engwall, L. (1981). Företagsekonomiska utgrävningar. DiVA
 • Engwall, L. (1980). The Reconstruction of Socially Constructed Reality.. DiVA
 • Engwall, L. (1980). Ekonomi och ideologi.. DiVA
 • Engwall, L. (1980). Företagsekonomins rötter. DiVA
 • Engwall, L. (1979). Bilder av ett tidningsföretag.. DiVA
 • Engwall, L. (1979). Ekonomi och Ideologi.. DiVA
 • Engwall, L. (1979). The Record: A Case Example of a Longitudinal Study.. DiVA
 • Engwall, L. (1979). Ekonomi och innehåll i en rörelseägd landsortstidning.. DiVA
 • Engwall, L. (1979). Metoder för skattning av en tidnings annonsvolym.. DiVA
 • Engwall, L. (1979). Organizations as Centers of Communication Networks.. DiVA
 • Engwall, L. (1979). Porträtt av ett tidningsföretag.. DiVA
 • Engwall, L. (1977). Travels in Newspaper Country.. DiVA
 • Engwall, L. (1977). A Quick Guide to Newspaper Country.. DiVA
 • Engwall, L. (1977). Brev till Folke Blad.. DiVA
 • Engwall, L. (1977). Newspapers: Something Happened.. DiVA
 • Engwall, L. (1976). A House That Almost Never Sleeps.. DiVA
 • Engwall, L. (1976). Organizational Growth in Different Perspectives.. DiVA
 • Engwall, L. (1976). Resource Allocations in Newspapers.. DiVA
 • Engwall, L. (1976). Travels in Newspaper Country.. DiVA

Konferenser (4)

 • Engwall, L. (2008). The University: a Multinational Corporation?. I UNIVERSITY IN THE MARKET Symposium on the University in the Market Stockholm, SWEDEN, NOV 01-03, 2007 , 9-21 DiVA
 • Engwall, L., Eriksson, C. (1999). Advising Corporate Superstars. DiVA
 • Engwall, L. (1980). Bilder av ett tidningsföretag. I Forskning Utbildning Praxis, Stockholm: EFI , 544-553 DiVA
 • Engwall, L. (1975). On Company Expansion and Contraction. I Proceedings of the XXth International Meeting of TIMS DiVA
[+]

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Vägen hit

Se det 45 minuter långa samtalet mellan Lars Engwall och Jan Johanson om institutionens framväxt. Filmen "Vägen hit"

Se även filmen "Mångfaldigt ledarskap" om Professor Lars Engwall. "Mångfaldigt ledarskap"