Företagsekonomiska institutionen

Disputation Derya Vural

Derya Vural disputerar med avhandlingen Disclosing the Books - Evidence on Swedish publicly listed firms’ accounting disclosure practices.

Opponent: Professor Thomas Plenborg, Department of Accounting and Auditing, Copenhagen Business School, Denmark.

Betygsnämnd: Docent Mari Paananen, University of Exeter Business School, UK, professor Niclas Hellman, Department of Accounting, Handelshögskolan i Stockholm, och professor Johan Lyhagen, Statistiska institutionen, Uppsala universitet.

Ordförande: Docent Mattias Hamberg, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Avhandlingen kommer att försvaras på engelska.