Företagsekonomiska institutionen

Sista anmälningsdag inför Vt18

  • Datum: 2017-10-16
  • Kontaktperson: Student Councellor
  • Utbildning

16 oktober är deadline för anmälan till kurser och program både för fristående studenter och programstudenter. Anmälan görs på antagning.se.