Företagsekonomiska institutionen

Doktorspromotion / Conferment Ceremony äger rum 26 januari 2018. Registrering senast 1 november.

Doktorspromotion 2018-01-26

Sista dag för anmälan är 1 november.