Handelsrättsliga seminariet

Charlotta Kronblad (institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola): "Digitalization and the business of legal
counseling"

Diskutant: Mathias Cöster (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet)

Seminariet hålls på engelska.