Almedalsveckan: Kina, Indien, Sverige - Vad hände med agendan för de svenska storföretagen?

  • Datum: –09.00
  • Plats: Campus Gotland B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B23
  • Föreläsare: Ivo Zander, professor, Uppsala universitet, Katarina Blomkvist, docent, Uppsala universitet, Philip Kappen, docent, Uppsala universitet, Caroline af Ugglas, vice vd, Svenskt Näringsliv och Niklas Wykman, riksdagsledamot, Moderaterna
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet och Intraprenörskapskompassen
  • Kontaktperson: Katarina Blomkvist
  • Seminarium

Företags förmåga att skapa innovation och förnyelse har en central betydelse för dess långsiktiga framgång. I en alltmer globaliserad och konkurrensutsatt värld med flera nya internationella aktörer har kraven på de svenska storföretagens intraprenörskap och förnyelsekraft ökat.

Välkommen till ett inspirerande seminarium om hur vi skapar förutsättningar för svenska företag att förbli konkurrenskraftiga i en alltmer globaliserad värld. Sverige står inför stora systemskiften inom digitalisering, hållbarhet och samtidigt en övergång från fysiska produkter till tjänsteproduktion. Sverige uppmärksammas med all rätt ofta för innovativa start-up företag, inte minst inom tekniksektorn. Mer sällan diskuteras förnyelsekraften i redan etablerade större svenska bolag, trots att detta är avgörande för svensk tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. De ökade direktinvesteringar och den ökade konkurrenskraften ifrån nya internationella aktörer har målat om det globala landskapet och den världsledande position som många större företag haft är inte längre en självklarhet.