Terminsstart

Tid för första föreläsningen samt scheman för kurser hittar du i Studentportalen.