Handelsrättsliga seminariet

Professor Stefan Arora-Jonsson och docent Anders Forssell (Uppsala
universitet, Företagsekonomiska institutuonen): Att styra organisationer med konkurrens