Sen anmälan till kurser och program

2018-08-14

De kurser/program där det kan finnas möjlighet att erbjudas plats öppnar för sen anmälan 13 juli på antagning.se.

Uppsala universitets utbildningar stänger efter sista ansökningsdag, men vissa program och kurser öppnar den 13:e juli för sen anmälan på antagning.se. Sena anmälningar hanteras i mån av tid och i den ordning de kommit in. Mer information finns på universitetets hemsida.