Department of Business Studies

Integration på företag underlättas av delade intressen

2017-09-20

"Hur tas högkvalificerade migranter emot på svenska globala företag? I höst drar en stor jämförande studie igång i elva olika länder. – Det gäller att komma förbi gruppbildningarna, säger Lena Zander, professor i företagsekonomi, som leder projektet i Sverige."

Läs hela artikeln på Uppsala universitets nyhetssida