Företagsekonomiska institutionen

Diplomering

2017-05-11

Tar du examen i vår? 

Ta då chansen att delta i diplomeringsceremonin som ordnas varje höst. Ceremonin vänder sig till studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och arrangeras av Företagsekonomiska institutionen.