Framgångsrika forskningsansökningar

2017-05-19

Flera medarbetare vid insituionen har erhållit ekonomiskt stöd för olika forskningsprogram från Handelsbankens forskningsstiftelser:

  • Christine Holmström har, tillsammans med Olivia Kang och Anna Ljung, har erhållit 2,5 MSEK för forskningsprogrammet “MNC Involvement in Social Innovation Projects: Exploring the Liability of Newness”.
  • Einar Iveroth, Shruti Kashyap, Robin Teigland och Claire Ingram (de båda sistnämnda är vid Handelshögskolan i Stockholm) har erhållit circa 1,4 MSEK för forskningsprogrammet ”Legislating the digital: the impacts and implications of regulatory change on practice and innovation in financial service firms”. Förutom Einar Iveroth.
  • Josef Pallas har tillsammans med Emilia Kvarnström, Mats Edenius, Daniel Löfgren (båda vid IM-institutionen) och Magnus Fredriksson (JMK-institutionen vid Göteborgs universitet) erhållit 2 MSEK för forskningsprogrammet “Mediatization of, in and between organizations - prevalence, dynamics and consequences in private, public and civic sectors”.
  • Lena Zander har erhållit cirka 1,3 MSEK för forskningsprogrammet ”Migration och integration: Högkvalificerade migranters kulturella integration i svenska globala företag”.
  • Siavash Alimadadi har tillsammans med Fredrik Tell har erhållit 1,5 MSEK för forskningsprogrammet “Kiruna in Transformation: The Dynamics of Organizing a Swedish Megaproject”.
  • Ulf Holm har tillsammans med, Emre Yildiz, Mikael Eriksson och Sergey Morgulis-Yakushev (Handelshögskolan, Stockholm) erhållit cirka 2,9 MSEK för forskningsprogrammet “Network effects of interlocking directorates: a longitudinal study of Swedish SMEs’ international growth”.
  • Forskarskolan FIRE har tilldelats 2,5 MSEK från Handelsbankens forskningsstiftelser.  Huvudsökande: Torkel Strömsten (SSE). Medsökande: Bino Catasús (SBS), Johnny Lind (SSE) och Fredrik Nilsson (UU).

Det kan vara av intresse att medarbetare vid Uppsala universitet erhållit cirka 30% av totalt fördelad finansiering från Handelsbankens forskningsstiftelser (totalt fördelades cirka 78 milj kr). Företagsekonomiska institutionen har erhållit hälften av dessa, dvs 15%. Som jämförelse kan nämnas att Handelshögskolan i Stockholm, som är den näst största mottagaren av denna forskningsfinansiering, sammanlagt erhållit 18%  (av vilka en del tillfaller forskarskolan FIRE som institutionen är delaktig i). År 2016 erhöll Uppsala universitet 25% av totalt fördelad forskningsfinansiering och institutionens andel var 14% av totalt fördelade medel (då fördelades total cirka 53 milj kr). Motsvarande andelar för år 2015 var 40% till Uppsala universitet och 19% till institutionen (då fördelades cirka 56 milj kr). Forskningsprogram som erhållit medel från Handelsbankens forskningsstiftelser: