Nytt urvalssystem till avancerad nivå

2018-03-16

Inför hösten 2018 införs nya urvalskriterier för sökande till master- eller magisterprogram i den nationella ansökningsomgången (15 mars till 15 april). Urval presenteras programvis nedan. Notera att nedanstående inte tillämpas för sökande i den internationella omgången (15 oktober till 15 januari).

Masterprogram i företagande och ledning 120 hp

Urval baseras på antal akademiska poäng upp till 285 hp.

Masterprogram i redovisning och finansering 120 hp

Urval baseras på antal akademiska poäng upp till 285 hp.

Magisterprogram i entreprenörskap 60 hp

Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier med särskild vikt på betyg och relevans av tidigare studier och ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Förklaring till urval

  • Akademiska poäng upp till 285 hp innebär att ditt meritvärde är baserat på antal högskolepoäng du har i kurser avslutade och inrapporterade innan sista ansökningsdagen upp till max 285 hp.
  • Sammanvägd bedömning innebär att bedömargruppen tittar på kurser du läst, vilket betyg du fått samt ditt personliga brev för att sedan baserat på dessa faktorer tillskriva dig ett meritvärde.

Har du frågor om våra magister- eller masterprogram kontakta studievägledaren på avancerad nivå.