Campus Gotlandstudenter vinner 25 000 kr i uppsatstävling

2017-12-11

Med uppsatsen ”Kontorsutformningens påverkan på medarbetares prestation och produktivitet - Om ansvariga chefers utgångspunkter vid beslut om kontorsutformning” vann studenterna Lee Henriksson och Tina Malmros från Campus Gotland ett andrapris och 25 000 kronor i studenttävlingen Stora FM-priset.

Priset delas ut en gång per år inom Facility Management-området (FM). Juryns motivering lyder: ”Författarna behandlar i uppsatsen kontorsutformningens påverkan på prestation och produktivitet ur ett nytt perspektiv. Uppsatsen visar att chefer inte använder sin kunskap om kontorsutformningens konsekvenser i det strategiska beslutsfattandet.”

Priset delades ut vid den stora bransch­konferensen Nordic Workplace i Stockholm den 7 december.

Läs uppsaten!

Mer information om tävlingen