Företagsekonomiska institutionen

Extra utlysning av en doktorandplats i ett projekt

2018-01-19

En doktorandplats utlyses inom följande projekt:

"The involvement of MNCs in social innovation projects: Exploring the liability of newness”

Project description: Multinational corporations (MNCs) have been featured as one of the central performers in the fulfillment of UN’s Sustainable Development Goals. In particularly, MNCs’ worldwide reach and vast resources have been pinpointed to have a vital role for accomplishing social value creation. However, situated on the border between societal development and profit maximization, the role of MNCs in social innovation activities is inherently complex and we still know very little about this phenomenon. The aim of this project is to contribute to the research on ‘social value creation’ in MNCs, in particular the role and involvement of MNCs in social innovation projects. 

Kunskaper inom både kvalitativ och kvantitav metod är en merit.

Finansiering: Stipendium i tre år, det sista (fjärde) året med doktorandanställning.

Välkommen med din ansökan!  Information och länk till ansökan