Handelsrättsligt nätverk startat i Uppsala

2018-08-31

21 augusti hölls en handelsrättslig workshop i Museum Gustavianum. Syftet med evenemanget var att samla lärare och forskare i handelsrätt kopplade till svenska universitet och högskolor och att skapa ett forum för kollegiala samtal kring gemensamma angelägenheter.

– Evenemanget blev mycket lyckat. Vi samlades från Lund och Umeå, från Trollhättan och Stockholm, från stora juridiska fakulteter och från små grupper av lärare och forskare vid lärosäten utan egen juristutbildning. Det var verkligen spännande att få träffa så många och att få ansikten att koppla samman med de namn jag sett och hört i olika sammanhang, säger Magnus Strand, studierektor för handelsrätten vid Företagsekonomiska institutionen och värd för mötet.

Den första dagen ägnades åt några nedslag i pågående forskning, medan den andra dagen veks åt diskussioner kring ämnesdidaktiska utmaningar. Ett annat diskussionsämne var vad som utmärker handelsrättslig forskning och undervisning.

– Det är inte helt lätt att definiera vad handelsrätt är. Inom undervisningen har handelsrätt kommit att beteckna snart sagt all undervisning i juridik som riktar sig till studenter utanför juristprogrammen, oavsett den närmare rättsliga materian.

Och vad händer nu?

– För att framhålla och tydliggöra vårt ämne har vi i Uppsala ambitionen att särskilt satsa på forsknings­samarbeten mellan rättsvetenskap och annan samhällsvetenskap, i synnerhet företagsekonomi. Här har vi hittat massor av spännande utmaningar som bara väntar på att vi ska ta tag i dem. Tack vare det nätverk som skapats genom vår workshop har vi också möjlighet att ta det arbetet vidare på ett bra sätt, säger Magnus Strand.