Företagsekonomiska institutionen

Företagsekonomiska institutionens styrelse

Prefekt (tf) och ordförande
Arne Sjöblom, univ. lekt.

Lärare
Katarina Hamberg Lagerström, univ.lekt.
Stefan Jonsson, professor
Fredrik Nillson, professor
David Sörhammar, univ.lekt.

Fredrik Sjöstrand, univ.lekt. (suppleant)
Tina Hedmo, univ.lekt. (suppleant)
Olof Lindahl, forskare (suppleant)
​Anna Bengtson, univ.lekt. (suppleant)

TA-personal
Malin Adermon, studievägledare
Johanna Norberg, informatör (suppleant)

Doktorander
Alice Schmuck
Michal Budryk (suppleant)

Studerande på grundutbildningen
Kasper Fantenberg
Kim Larsson
Anders Carnland (suppleant)