Företagsekonomiska institutionen

Företagsekonomiska institutionens styrelse

Styrelsens sammansättning från 1 juli 2017.

Prefekt och ordförande
Arne Sjöblom, univ.lekt.

Lärare
Lars Frimanson, univ.lekt.
Desirée Holm, univ.lekt.
David Sörhammar, univ.lekt.
Fredrik Tell, professor

Jenny Helin, univ.lekt. (3:e suppleant)
Fredrik Sjöstrand, univ.lekt. (4:e suppleant)
Magnus Strand, univ.lekt. (2:e suppleant)
Linda Wedlin, professor (1:e suppleant)

TA-personal
Malin Adermon, studievägledare
Maria Johansson, studievägledare (suppleant)

Doktorander
Alice Schmuck
Michal Budryk (suppleant)

Studerande på grundutbildningen
Alexander Hervieu
Valeria Kozyreva
Gustav Hansson (suppleant)
Gustav Svensson (suppleant)

Styelsemöten under hösten 2017

Onsdag 20 september 13.00-16.00
Onsdag 15 november 13.00-16.00
Onsdag 13 december 13.00-16.00
Onsdag 24 januari 13.00-16.00 (prel.)