Företagsekonomiska institutionen

Kontakta oss

Besöksadress: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Telefon: +46 (0)18 471 1976
E-post: info@fek.uu.se


Prefektur
Studierektorer
Programsamordnare
Administration
Övriga kontaktpersoner

Prefektur

Studierektorer 

Programsamordnare

Administration

Övriga kontaktpersoner