Företagsekonomiska institutionen

Advisory board

Följande personer bildar Ekonomistyrningsforums Advisory Board:

 • Petter Ahlström, Concept Living
 • Gudrun Baldvinsdottir, Trondheim Business School
 • Sara Björklund, Nordic Choice Hotels
 • Lennart Francke, Tidigare Handelsbanken och Swedbank
 • Gunnar Gidenstam, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Einar Iveroth, Uppsala universitet
 • Ami Keita Jansson, Ekonomistyrningsverket
 • Jan H. Johansson, Palladium Group
 • Fredrik Nilsson, Uppsala universitet
 • Göran Nilsson, Uppsala universitet
 • Henrik Nehler, Linköpings universitet
 • Johan Rehnström, Agnico Eagle
 • Magnus Rolf, Företagsekonomiska Institutet
 • Per-Olof Sundman, Scania
 • Anette Ömossa, Järfälla kommun