Department of Business Studies

Examenskrav

För att få en Ekonomie kandidatexamen måste du uppfylla behörighetskraven om:

 • 90 hp i huvudområdet (varav 30 hp på c-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats)
 • 30 hp Företagsekonomi A
 • 30 hp Nationalekonomi A
 • 15 hp Statistik
 • 15-45 hp valfria kurser (beroende på valt huvudområde)

Regler inom Ekonomie kandidatprogrammet

Inom Ekonomie kandidatprogrammet finns regler som gäller alla studenter.

 • Du kan bli antagen till 30 hp obligatoriska kurser under en termin. Söker du flera obligatoriska kurser kommer den lägst prioriterade att strykas.
 • Inom programmet läser du 30 hp per termin, överskjutande kurser ska sökas som fristående kurs. 
 • Du får ta studieuppehåll från termin 2.
 • Du får ta studieuppehåll i totalt två terminer. För ytterligare uppehåll krävs särskilda skäl.
 • Du kan endast läsa c-nivån i ett ekonomiskt huvudområde inom programmet.
 • C-nivån i huvudområdet får sökas tidigast inför aktiv termin 4 inom programmet.