Department of Business Studies

Regler inom Ekonomie kandidatprogrammet

Inom Ekonomie kandidatprogrammet finns regler som gäller alla studenter.

 • Du kan bli antagen till 30 hp obligatoriska kurser under en termin. Söker du flera obligatoriska kurser kommer den lägst prioriterade att strykas.
 • Inom programmet läser du 30 hp per termin, överskjutande kurser ska sökas som fristående kurs. 
 • Du får ta studieuppehåll från termin 2.
 • Du får ta studieuppehåll i totalt två terminer. För ytterligare uppehåll krävs särskilda skäl.
 • Du kan endast läsa c-nivån i ett ekonomiskt huvudområde inom programmet.
 • C-nivån i huvudområdet får sökas tidigast inför aktiv termin 4 inom programmet.

Honours Track 12 hp

Inför termin tre erbjuds studenter som följer den rekommenderade studiegången kursen Honours Track 12 hp. Den läses parallellt med övriga studier och är inte obligatorisk. På kursen studerar du i mindre studiegrupper i nära samarbete med aktiva forskare och diskuterar vetenskapliga texter som knyter an till ekonomiska företeelser.

Honours Track

Examenskrav

För att få en Ekonomie kandidatexamen måste du uppfylla behörighetskraven om:

 • 90 hp i huvudområdet (varav 30 hp på c-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats)
 • 30 hp Företagsekonomi A
 • 30 hp Nationalekonomi A
 • 15 hp Statistik
 • 15-45 hp valfria kurser (beroende på valt huvudområde)