Department of Business Studies

Registreringsinformation grundnivå Ht17

Öppettider inför terminsstart Ht17

Är du reserv till någon av våra kurser eller program 
          ska du läsa information till reserver.

1:a antagningsbeskedet ⇨ Svara

13 - 28 juli på antagning.se

När du har fått 1:a antagningsbeskedet måste du svara ja för att behålla din plats. Detta gör du via www.antagning.se. Sista svarsdagen är 28 juli. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-postadress. Om det inte kommer ett mejl betyder det att ditt svar inte registrerats.

2:a antagningsbeskedet ⇨ Registrering

7 - 21  augusti i Studentportalen

När du har fått 2:a antagningsbeskedet måste du registrera dig på de kurser du har antagits till och har för avsikt att läsa. 2:a antagningsbeskedet skickas 3 augusti. Vid Företagsekonomiska institutionen registrerar du dig via Studentportalen. Registreringsperioden Ht17 är 7 - 21 augusti. Skriv ut en kvittens på registreringen när du är klar. Det är ditt bevis på att du registrerat dig.

Villkorsantagna

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI) sker i två steg:

  • Registrering sker via e-post till studievagledning@fek.uu.se senast den 21 augusti.
  • Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 28 augusti kl. 08:00.

Tilläggsinformation om registrering till nyantagna till Ekonomie kandidatprogrammet 180 hp

Har du redan läst Företagsekonomi A ska du kontakta studievagledning@fek.uu.se senast 21 augusti för att få en plats på kursen Statistik för ekonomer, 15 hp. Kom ihåg att ange för- och efternamn samt personnummer.

Studentinformation

Studenter med funktionsnedsättning
Har du en funktionsnedsättning kan du få extra stöd i dina studier.

Elitidrottande studenter
Om du är student och utövar elitidrott har du en särskild studievägledare som du kan diskutera ditt studieupplägg med. Du kan läsa mer om detta på vår sida om elitidrott.

Studieavgifter
Du som är ålagd att betala studieavgift, notera att avgiften måste betalas innan registrering på kurs kan ske. Här hittar du mer info om studieavgifter.

Kontaktuppgifter
Har du några frågor och antagning och registrering är du välkommen att kontakta studievagledning@fek.uu.se. Kom ihåg att alltid uppge ditt personnummer.