Department of Business Studies

After the exchange

Hand in a travel report
Travel reports are an important source of information for students wanting to go on an exchange. You are therefor expected to write a travel report. The reports are published on our website. Send your travel report to outgoing@fek.uu.se as a PDF. 

Erasmus Learning Agreement, Changes to the Original Learning Agreement
If you have been on an Erasmus exchange and made changes to the original Learning Agreement you have to hand in these changes. You fill out Changes to the original Learning Agreement and send them to ougoing@fek.uu.se.

Official Transcripts
You will receive a Transcript of Records from your host university. A majority of our partner universities send your transcripts to our office, should you be asked to give a mailing address use the one below:

International Mobility Office
Department of Business Studies, Uppsala University
PO BOX 513
SE-75120 Uppsala, Sweden

When the transcript arrives we will contact you via e-mail. Please inform us should your transcript be sent directly to you.

How do I transfer credits?
Transfer of credits is handled by the Graduation Office. More information about the application and application form is available at Uppsala Universitys page about transfering credits.

Share your experiences!
Come to the information meeting for future exchange students. During every application process we have information meetings for interested students, sharing your experiences with them is invaluable.

CSN after your exchange - only in Swedish
Om du har fått studiemedel från CSN under dina studier utomlands är det viktigt att du skickar in dina studieresultat till dem. Har du tagit studiemedel för en termins studier på heltid vill CSN ha ett betygsutdrag där du uppvisar minst motsvarande 22,5 högskolepoäng. Observera att du måste göra detta oavsett om du tillgodoräknar dina studier vid Uppsala universitet eller ej.

Om du ska söka CSN för fortsatta studier i Sverige efter ditt utbyte är det viktigt att din fullständiga ansökan med betyg/intyg inkommer till CSN senast fyra veckor efter terminsstart för att CSN ska kunna bevilja studiemedel för hela terminen. Du behöver inte vänta på att transcript i original ska komma utan det räcker med att du har ett betygsutdrag. Det kan till exempel vara en print screen från studentportal eller motsvarande. Det som måste framgå av dokumenten är följande:

  1. Kursens namn
  2. Datum för kurs
  3. Ditt namn

Om något av ovanstående skulle saknas på intyget kan du kontakta din koordinator på värduniversitetet och be om en signatur och intyg på de uppgifter som saknas. Vi uppmanar dig som ännu inte kommit hem från dina utbytesstudier att få med dig någon typ av betygskopia alternativt transcript redan innan du åker hem.