Företagsekonomiska institutionen

Student

Här har vi samlat information som du som student vid Företagsekonomiska institutionen kan tänkas behöva. Information om vilka utbildningar vi ger hittar du på vår utbildningssida.
Diplomeringsceremoni 2018 - anmälan öppen!

Stöd och service

Studentportalen hittar du information om enskilda kurser såsom kursplan, litteraturlista, tentamen och aktuellt schema.

Som student vid institutionen har du möjlighet att få stöd och hjälp med din utbildning. Har du frågor om ansökan, kursval, kursregistrering och resultatrapportering? Vi har samlat värdefull information om stöd och service

För studenter med funktionsnedsättning finns en samordnare på institutionen.

Läser du på vårt Ekonomie kandidatprogram eller på något av våra magister- eller masterprogram finns särskild information som rör dig som programstudent.

Studera utomlands

Är du sugen på att uppleva mer av världen? Vill du bredda din internationella erfarenhet? Företagsekonomiska institutionen har samarbete med ca 40 universitet i ett 20-tal länder. Som utbytesstudent kan du läsa företagsekonomi under en terminer vid ett av våra partneruniversitet.

Här börjar din resa

Diplomering

Tar du examen i vår? Ta då chansen att delta i diplomeringsceremonin som ordnas varje höst. Ceremonin vänder sig till studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och arrangeras av Företagsekonomiska institutionen.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till oss vid Företagsekonomiska institutionens studentexpedition, studievägledare eller International Mobility Office. 

Kontakta oss