Företagsekonomiska institutionen

Student

Här har vi samlat information som du som student vid Företagsekonomiska institutionen kan tänkas behöva. Information om vilka utbildningar vi ger hittar du på vår utbildningssida.

19 december

Du måste tacka ja till de kurser/program du är antagen på eller som du vill fortsätta stå som reserv på.

antagning.se

Deadline 8 januari

När du fått ditt andra antagningsbesked måste du registrera dig på de kurser du tänker läsa. Registrering görs på Studentportalen och den är öppen 29 december - 8 januari.

Information om registrering

15 januari kl. 08:00

Om du är antagen med villkor måste du uppvisa att du uppfyller behörigheten til kursen du är antagen till senast kl. 08:00 den 15 januari. Om du inte kan göra det kan du inte registreras och får därmed inte läsa kursen i vår. Du skickar in intyg på att du uppfyller behörigheten till studievägledningen.

15 januari

Vårterminen 2018 börjar den 15 januari. På Studentportalen hittar du information om när första föreläsningstillfället för just din kurs är.

Deadline 5 februari

Det är viktigt att du avregistrerar dig om du inte tänker läsa en kurs. Avregistrering kan du göra inom tre veckor från terminsstarten (tre veckor från kursstart om du inte läser en hel nivå). Du kan då söka kursen igen inför en kommande termin.

Information om avregistrering

 • Tacka ja - sista svarsdag

  19 december


   

  Du måste tacka ja till de kurser/program du är antagen på eller som du vill fortsätta stå som reserv på.

  antagning.se

 • Registrering

  Deadline 8 januari

  När du fått ditt andra antagningsbesked måste du registrera dig på de kurser du tänker läsa. Registrering görs på Studentportalen och den är öppen 29 december - 8 januari.

  Information om registrering

 • Styrka behörighet

  15 januari kl. 08:00

  Om du är antagen med villkor måste du uppvisa att du uppfyller behörigheten til kursen du är antagen till senast kl. 08:00 den 15 januari. Om du inte kan göra det kan du inte registreras och får därmed inte läsa kursen i vår. Du skickar in intyg på att du uppfyller behörigheten till studievägledningen.

 • Terminsstart

  15 januari

  Vårterminen 2018 börjar den 15 januari. På Studentportalen hittar du information om när första föreläsningstillfället för just din kurs är.

 • Avregistrering

  Deadline 5 februari

  Det är viktigt att du avregistrerar dig om du inte tänker läsa en kurs. Avregistrering kan du göra inom tre veckor från terminsstarten (tre veckor från kursstart om du inte läser en hel nivå). Du kan då söka kursen igen inför en kommande termin.

  Information om avregistrering

Stöd och service

Studentportalen hittar du information om enskilda kurser såsom kursplan, litteraturlista, tentamen och aktuellt schema.

Som student vid institutionen har du möjlighet att få stöd och hjälp med din utbildning. Har du frågor om ansökan, kursval, kursregistrering och resultatrapportering? Vi har samlat värdefull information om stöd och service

För studenter med funktionsnedsättning finns en samordnare på institutionen.

Läser du på vårt Ekonomie kandidatprogram eller på något av våra magister- eller masterprogram finns särskild information som rör dig som programstudent.

Studera utomlands

Är du sugen på att uppleva mer av världen? Vill du bredda din internationella erfarenhet? Företagsekonomiska institutionen har samarbete med ca 40 universitet i ett 20-tal länder. Som utbytesstudent kan du läsa företagsekonomi under en terminer vid ett av våra partneruniversitet.

Här börjar din resa

Diplomering

Tar du examen i vår? Ta då chansen att delta i diplomeringsceremonin som ordnas varje höst. Ceremonin vänder sig till studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och arrangeras av Företagsekonomiska institutionen.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till oss vid Företagsekonomiska institutionens studentexpedition, studievägledare eller International Mobility Office. 

Kontakta oss