Distanskurser i företagsekonomi och handelsrätt

Kurser i företagsekonomi som ges läsåret 17/18

Campus Gotland

Kursadministration/studievägledning Campus Gotland: josefina.ahlvin@uadm.uu.se

Campus Uppsala

Kurser på A-nivå (1 - 30 hp):

Kurserna Marknad och organisation 15hp samt Ekonomi, redovisning och analys 15 hp motsvarar tillsammans A-nivån i Företagsekonomi.

Kurser på B-nivå (31 - 60 hp):

Kurser i handelsrätt som ges läsåret 17/18

Campus Uppsala


Samtliga distanskurser är webbaserade och bygger på självstudier. All information om olika aktiviteter på din kurs som t ex studieplan med inlämningsdatum, arbetsuppgifter m.m. hittar du på kursens webbplats. Examinationen sker i form av exempelvis hemskrivningar, arbetsuppgifter, grupparbeten och datoriserade prov. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via kursens webbplats och ev elektroniska konferenser. För att läsa kursen behöver du ha tillgång till internetansluten dator och e-post samt kringutrustning enligt instruktion på institutionens kurshemsida.

Kurserna är upplagda att vara så flexibla och tillgängliga som möjligt för att du ska kunna studera där du bor och på tider som passar dig. Utbildningen är upplagd som deltidsstudier för att du ska kunna arbeta eller studera andra kurser samtidigt. Men tänk på att studier tar tid!

Mer information om hur det är att studera på distans hittar du på Uppsala universitets hemsida

Anmälningstider

Antagning till fristående kurs sker både till höst- och vårterminen. Observera att vissa kurser endast ges hösttermin eller endast vårtermin. Sista dag för anmälan till höstterminen är den 15 april och till vårterminen den 15 oktober.

Anmälningsmaterial

Information om anmälningskoder och hur du anmäler dig finns på universitetets webbplats. Här finns även hela universitetets utbud av kurser.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Företagsekonomiska institutionen:

Expeditionen: tel 018- 471 1976, e-post: info@fek.uu.se
Studievägledning: tel 018-471 8110, e-post: studievagledning@fek.uu.se

Kursadministration/studievägledning Campus Gotland: josefina.ahlvin@uadm.uu.se

Sista ansökningsdag 15 april