Ekonomie kandidatprogrammet 180 hp

Ekonomie kandidatprogrammet ger en bred kunskapsbas i ekonomiska ämnen med fördjupning i något av huvudämnena företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik med ekonometrisk inriktning. Inom programmet finns det vid val av företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne utrymme för biämnen som medie- och kommunikationsvetenskap, data- och systemvetenskap, kulturgeografi, statskunskap, pedagogik och andra samhällsvetenskapliga ämnen eller ämnen från andra fakulteter, exempelvis språk.

Utbildningen har en internationell prägel och stora möjligheter till utlandsstudier inom programmets ram. Programmet har dessutom ett engelskspråkigt kursutbud i Uppsala.

Ekonomutbildningens bredd gör att du har tillgång till en mycket bred arbetsmarknad efter examen. Du kan arbeta med:

 • redovisning
 • budget och revision
 • inom finansförmedling
 • marknadsföring
 • försäljning
 • annat kommersiellt arbete eller
 • inom utrednings- och planeringsarbete med ekonomisk inriktning.

  Industriföretag, handelsföretag, banker, finansbolag, försäkringsbolag, statliga och kommunala myndigheter, organisationer, revisions- och konsultbyråer är några vanliga arbetsplatser.

  Ekonomer finns både i stora och små företag, och i båda fallen har ekonomerna ofta internationellt inriktade arbetsuppgifter.

  Många av våra studenter söker sig efter examen till aspirant- eller traineeutbildningar inom privata företag eller statliga organisationer. Efter kandidatexamen kan du också söka till våra magister- och masterprogram på avancerad nivå.

  Inledande kurs Företagsekonomi A 30 hp bör ej ha lästs innan du söker till programmet. Kontakta studievägledningen om du har läst kursen och vill söka programmet.
  Att ansöka till ekonomprogrammet och har läst tidigare!


  Mer om Ekonomprogrammet | Studiegångar | Programsamordnare: Leena Avotie

 • Sista ansökningsdag 15 april