Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp - Campus Gotland

Kandidatprogrammet i företagsekonomi vid Uppsala universitet Campus Gotland är treårigt och har en för ekonomutbildningar i Sverige annorlunda utformning. Det präglas av Campus Gotlands fokus på att integrera Liberal Arts i våra utbildningar. Liberal arts betonar utbildningsbredd, bildning och studentens personliga utveckling. Ett övergripande mål för utbildningsmodellen är att utbilda flexibla och självständiga studenter för en snabbt föränderlig värld och arbetsmarknad. Samtidigt som du skaffar gedigna kunskaper i företagsekonomi, är det också viktigt att du utvecklar din allmänkunskap, bildning och din lyhördhet för aktuella omvärldsförändringar. Vi har också ett särskilt fokus på att utveckla ditt kritiska tänkande och din etiska medvetenhet samt din förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Programmet har företagsekonomi som huvudområde och Liberal Arts som biområde. Syftet är att du, genom att bredda dina perspektiv i biområdet, bättre skall förstå och tillämpa dina kunskaper i företagsekonomi.

Möten med lärare och studenter är många och du uppmuntras att utveckla såväl kunskaper som förmågor. Något du har glädje av livet igenom.

Arbetsmarknaden för en examen med företagsekonomi som huvudområde är bred. Efter att ha studerat vid programmet kommer du kunna söka jobb i såväl privata som offentliga organisationer. Det kan till exempel omfatta arbeten inom ekonomiadministration, marknadsföring och kommunikation eller som managementkonsult. Det är också vanligt att ekonomer efter ett antal år i yrkeslivet jobbar i någon form av chefsposition.Mer om kandidatprogrammet | Programsamordnare: Mathias Cöster

Sista ansökningsdag 15 april