Magisterprogrammet i revision 60 hp

Magisterprogrammet i revision är en kvalificerad yrkesförberedande utbildning som vänder sig i första hand till dig som vill arbeta som revisor såväl i privat som offentlig verksamhet. Du studerar företagsekonomi och handelsrätt liksom kurser där de båda ämnena är integrerade som innebär att du får studera frågor och problem ur både redovisningsperspektiv och rättsligt perspektiv. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om revisionsområdets betydelse för företags- och organisationers ledning och utveckling. I undervisningen möter du många kvalificerade lärare som forskar inom sina respektive områden.

Behörighet: Kandidatexamen 180 hp varav 90 hp företagsekonomi. Därutöver krävs Handelsrättslig översiktskurs 15 hp och Bolags- och obeståndsrätt 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska). Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Notera att examensbevis fordras för registrering.

Nästa programstart: Vt16
Programstruktur | Mer om magisterprogrammet | Programsamordnare: Arne Sjöblom