Företagsekonomiska institutionen

Studiegångar Ekonomie kandidatprogrammet

Observera att studiegången ändras för de som antas med start Vt19 och framåt. Termin 2 och 3 byter då plats med varandra.

Rekommenderad studiegång uppdelad efter huvudområde:

Företagsekonomi
Nationalekonomi
Statistik
Handelsrätt
Ekonomisk historia
Revisorsbehörighet  (Företagsekonomi som huvudområde)

Företagsekonomi

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1 Företagsssekonomi A, 30 hp

Marknadsföring och organisation I, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Statistik, 15 hp
Valfri kurs, 15 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp
T3
Nationalekonomi A, 30 hp
Grundläggande mikro- och makroteori, 15 hp Internationell makroteori, 7,5 hp Tillämpad mikroekonomi, 7,5 hp
T4
Företagsekonomi B, 30 hp
Finansiering, 7,5 hp Ekonomistyrning, 7,5 hp Marknadsföring och organisation II, 15 hp
T5
Valfria kurser, 30 hp
  • Valfria kurser, 30 hp
  • Utbytesstudier 30 hp (Fek C 15 hp samt 15 hp valfri kurs)
T6
Företagsekonomi C, 30 hp
  • Accounting and Finance, 15 hp 
  • International Business and Marketing, 15 hp
  • ​Management and Control, 15 hp
  • Om utbytesstudier T5 - 15 hp valfri kurs

 
Kandidatuppsats, 15 hp


Nationalekonomi

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1
Företagsssekonomi A, 30 hp

Marknadsföring och organisation I, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Statistik, 15 hp
Valfri kurs, 15 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp
T3
Nationalekonomi A, 30 hp
Grundläggande mikro- och makroteori, 15 hp Internationell makroteori, 7,5 hp Tillämpad mikroekonomi, 7,5 hp
T4
Nationalekonomi B, 30 hp
Nationalekonomi B, 30 hp
T5
Valfria kurser, 30 hp
  • Valfria kurser, 30 hp
  • Utbytesstudier, 30 hp
T6
Nationalekonomi C, 30 hp
Nationalekonomi C-kurser, 15 hp​ Kandidatuppsats, 15 hp


Statistik

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1
Företagsssekonomi A, 30 hp

Marknadsföring och organisation I, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Statistik A, 30 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Tillämpad statistik, 15 hp
T3
Nationalekonomi A, 30 hp
Grundläggande mikro- och makroteori, 15 hp Internationell makroteori, 7,5 hp Tillämpad mikroekonomi, 7,5 hp
T4
Statistik B, 30 hp
Statistik B, 30 hp

T5
Valfria kurser, 30 hp
  • Valfria kurser, 30 hp
  • Utbytesstudier, 30 hp
T6
Statistik C, 30 hp
Statistik C-kurser, 15 hp Kandidatuppsats, 15 hp


Handelsrätt

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1
Företagsssekonomi A, 30 hp

Marknadsföring och organisation I, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Statistik, 15 hp
Valfri kurs, 15 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
T3
Nationalekonomi A, 30 hp
Grundläggande mikro- och makroteori, 15 hp Internationell makroteori, 7,5 hp Tillämpad mikroekonomi, 7,5 hp
T4
Handelsrättsliga kurser, 30 hp
Handelsrättslig kurs, 15 hp Handelsrättslig kurs, 15 hp
T5
Handelsrättslig kurs, 15 hp
Valfri kurs 15 hp

Handelsrättslig kurs, 15 hp, valfri kurs, 15 hp
T6
Handelsrätt C, 30 hp
Handelsrätt C, 30 hp


Ekonomisk historia

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1
Företagsssekonomi A, 30 hp

Marknadsföring och organisation I, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Statistik, 15 hp
Valfri kurs, 15 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp
T3
Nationalekonomi A, 30 hp
Grundläggande mikro- och makroteori, 15 hp Internationell makroteori, 7,5 hp Tillämpad mikroekonomi, 7,5 hp
T4
Ekonomisk historia A, 30 hp
Ekonomisk historia A, 30 hp
T5
Ekonomisk historia B, 30 hp
Ekonomisk historia B, 30 hp
T6
Ekonomisk historia C, 30 hp
Ekonomisk historia C, 30 hp


Revisorsbehörighet

Termin (T) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
T1 Företagsssekonomi A, 30 hp

Marknadsföring och organisation I, 15 hp Redovisning, 7,5 hp Kalkylering, 7,5 hp
T2
Statistik, 15 hp
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
Statistik för ekonomer, 15 hp Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
T3
Nationalekonomi A, 30 hp
Grundläggande mikro- och makroteori, 15 hp Internationell makroteori, 7,5 hp Tillämpad mikroekonomi, 7,5 hp
T4
Företagsekonomi B, 30 hp
Finansiering, 7,5 hp Ekonomistyrning, 7,5 hp Marknadsföring och organisation II, 15 hp
T5
Handelsrättsliga kurser, 30 hp
Bolags- och obeståndsrätt, 15 hp Beskattningsrätt, 15 hp
T6
Företagsekonomi C, 30 hp
Accounting and Finance, 15 hp Kandidatuppsats, 15 hp