Företagsekonomiska institutionen

Studentportalen och Uppdok stängda 27/9-10/10

Under perioden 27 september till och med 10 oktober driftssätts det nya studieadministrativa systemet Ladok, vilket ersätter nuvarande Uppdok. Då införandet av detta påverkar olika system, bl.a. Studentportalen, kan du hitta scheman till de kurser som kan påverkas under perioden 27 september - 10 oktober på sidorna nedan. Du hittar där även länkar till studiehandledning, kursplan med litteraturlista samt till PingPong, för de kurser där systemet används.

FAQ om hur du påverkas av installationen av nya Ladok

Kontakt

Under denna tid kommer studentservicen vid institutionen inte ha samma tillgänglighet som vanligt. Detta gäller studentexpeditionen, studievägledningen samt International Mobility Office. Information om våra öppettider inför vecka 40 kommer under hösten.

Beroende på vilken fråga du har ska du vända dig till olika instanser: