Företagsekonomiska institutionen

FAQ om nya ladok

Varför är Ladok stängt?

Vårt nuvarande studieadministrativa system Uppdok ska ersättas av Ladok. Eftersom Uppdok är ett föråldrat system har 36 universitet/högskolor i Sverige gått samma och skapat det nya Ladok. Under tiden Ladok installeras ligger Uppdok samt många andra system nere.

Jag har tentamen innan Uppdok stängs, när får jag resultatet?

Under tiden systemen ligger nere kommer inga resultat kunna läggas in i Uppdok. När nya Ladok öppnar kan resultaten läggas in. Vi kan inte ge någon exakt tidpunkt när resultaten är inrapporterade, men administrativ personal kommer att prioritera att lägga in resultat och registreringar när systemet öppnar.

Kommer jag att kunna skriva ut ett studieintyg själv via Studentportalen under stängningen?

Nej det kan du inte. Det kommer inte heller att gå att skriva ut intyg på din institution under stängningen.

Jag kommer behöva ett registrerings- eller resultatintyg under perioden när Uppdok är stängt, hur får jag ett sådant?

Det kommer inte gå skriva ut några intyg under perioden då Uppdok är stängt. Vet du att du kommer behöva ett intyg under denna period måste du se till att få det innan Uppdok stänger. Vi rekommenderar därför att du är ute i så god tid som möjligt om du behöver intyg.

Hur påverkas jag som läser på distans?

Under vecka 40 kommer du inte kunna komma åt Studentportalen.

Var hittar jag schema och studiehandledning?

Eftersom Studentportalen ligger nere har vi samlat kursers scheman och studiehandledningar på en sida.

Hur söker jag till kurser inför Vt19?

Ansökan sker som vanligt på antagning.se under perioden 15 september - 15 oktober. Har du funderingar kring dina studier och vad du ska söka är det viktigt att du uppsöker studievägledningen så fort ansökan öppnar. Detta då studievägledningen inte kommer kunna se dina studiemeriter och därmed inte kunna guida dig under tiden Uppdok ligger nere.