Företagsekonomiska institutionen

Påverkade kurser inom företagsekonomi

Innehåll:

A-nivå

Marknadsföring och organisation I, 15 hp

3 september - 7 november

Entrepreneurship, 7,5 hp

3 september - 7 november

B-nivå

Finansiering, 7,5 hp

3 september - 3 oktober

Ekonomisk styrning, 7,5 hp

4 oktober - 7 november

Honours Track, 12 hp

Oktober - januari

Kontakta johan.linne@fek.uu.se för mer information.

C-nivå

Accounting and Finance, 15 hp

3 september - 7 november

International Business and Marketing, 15 hp

3 september - 7 november

Management and Control, 15 hp

3 september - 7 november

Kandidatuppsats 15 hp

Distanskurser

A-nivå: Ekonomi, redovisning och analys, 15 hp

3 september - 20 januari

A-nivå: Marknad och organisation, 15 hp

3 september - 20 januari

B-nivå: Marknadsföring och organisering - grupp och individ, 15 hp

3 september - 20 januari