Företagsekonomiska institutionen

Påverkade kurser Handelsrätt

Innehåll:

A-nivå

Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp

3 september - 7 november

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp - period 1-2

3 september - 7 november

B-nivå

Bolags- och obeståndsrätt, 15 hp

3 september - 7 november

C-nivå

Handelsrätt C, 30 hp

3 september - 20 januari

Distans

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp

3 september - 7 november