Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav inom magister- och masterprogram

Informationen riktar sig till studenter antagna till följande program: Magisterprogram i entreprenörskap, Masterprogram i företagande och ledning och Masterprogram i redovisning och finansiering.

Behörighetskraven måste vara uppfyllda senast terminstartsdagen kl. 08:00. 

Behörighetskrav inom ettåriga magisterprogram

För att vara behörig till den andra terminen måste du ha uppnått minst 15 hp inom programmet. 

Behörighetskrav inom tvååriga masterprogram

För att få göra praktik under den tredje terminen måste du uppfylla behörighetskravet om 30 godkända hp inom programmet. Om du istället läser valfria kurser måste du uppfylla kraven till de kurser du söker. 

För att vara behörig till den fjärde terminen, masteruppsats 30 hp, måste du ha uppnått godkänt på minst 45 hp inom programmet.