Viktig information från International Mobility Office

2017-02-17 Jenny McKeever

Viktig information från International Mobility Office

Tyvärr är International Mobility Office stängt 20 – 24 februari på grund av sjukdom. Vi ber er att återkomma måndag 27 februari.

Urvalet för utbyte är nu avslutat och restplatser utlyses ej.

Om du har tilldelats plats!

Deadline för inlämning av utbytesavtal har förlängts till 27 februari (kl. 15:00).

Inlämnade avtal för utbyte är bindande.

Det är inte möjligt att byta tilldelad utbytesplats med en annan student.

Tillbaka