Registreringsinformation grundnivå Vt19

Öppettider inför terminsstart Vt19

Är du reserv till någon av våra kurser eller program 
          ska du läsa information till reserver.

1:a antagningsbeskedet ⇨ Svara

11 - 17 december på antagning.se

När du fått 1:a antagningsbeskedet måste du svara ja för att behålla din plats. Detta gör du på www.antagning.se. Sista svarsdagen är 17 december. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-postadress. Om det inte kommer ett mejl betyder det att ditt svar inte registrerats.

2:a antagningsbeskedet ⇨ Registrering

20 december - 14 januari i Studentportalen

När du fått 2:a antagningsbeskedet, som skickas 20 december, måste du registrera dig på de kurser du har antagits till och har för avsikt att läsa. Vid Företagsekonomiska institutionen sker detta via Studentportalen och registreringsperioden Vt19 är 20 december - 14 januari. I Ladok kommer du själv kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Villkorsantagna

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI) sker i två steg:

  • Registrering sker via e-post till studievagledning@fek.uu.se senast den 14 januari.
  • Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 21 januari kl. 08:00.

Kom ihåg att alltid skicka med ditt personnummer samt information om vilken kurs ditt ärende berör.

Tilläggsinformation om registrering till nyantagna till Ekonomie kandidatprogrammet 180 hp

Har du redan läst Företagsekonomi A ska du kontakta studievagledning@fek.uu.se senast 14 januari för att få en plats på kursen Statistik för ekonomer, 15 hp. Kom ihåg att ange för- och efternamn samt personnummer.

Studentinformation

Studenter med funktionsnedsättning
Har du en funktionsnedsättning kan du få extra stöd i dina studier.

Elitidrottande studenter
Om du är student och utövar elitidrott har du en särskild studievägledare som du kan diskutera ditt studieupplägg med. Du kan läsa mer om detta på vår sida om elitidrott.

Studieavgifter
Du som är ålagd att betala studieavgift, notera att avgiften måste betalas innan registrering på kurs kan ske. Här hittar du mer info om studieavgifter.

Kontaktuppgifter
Har du några frågor om antagning och registrering är du välkommen att kontakta studievagledning@fek.uu.se. Kom ihåg att alltid uppge ditt personnummer.