Reservantagning

Nedan finns angivet om reserver kan erbjudas plats eller ej på de kurser och program som ges vid Företagsekonomiska institutionen inom ämnena Företagsekonomi och Handelsrätt. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kontaktas via e-post till den adress som angetts på antagning.se. I mejlet finns sista datum för att acceptera reservplatsen.

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI) 
Registrering för de med VI-antagning sker i två steg:

 1. De som erbjudits en reservplats har fått ett mejl från studievagledning@fek.uu.se I detta mejl står sista svarsdag för att acceptera platsen. Du måste alltså senast denna tidpunkt ha svarat på mejlet och accepterat din plats.
 2. Därefter måste alla med en villkorsantagning uppvisa behörighet vilket sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 21 januari kl. 08:00 för alla kurser som börjar under första halvan av terminen eller är del i ett kurspaket.

Sen anmälan

Möjligheten till sen anmälan på de kurser och program där det kan finnas möjlighet att erbjudas plats, öppnar den 14 december på antagning.se. Bara för att en kurs finns öppen för sen anmälan är det inte säkert att du kan erbjudas en plats.

För dig som gjort en sen anmälan sker processen i olika steg.

 1. När du gjort din anmälan är det Antagningsenheten vid Uppsala universitet som granskar din ansökan och meriter och ser om du är behörig till kursen. Under denna tid står det "handläggning pågår". När granskningen är klar tilldelas du ett reservnummer.
 2. Det är först när du själv kan se ditt reservnummer som vi på institutionen tar över ditt ärende. Det är sedan vi på institutionen som kan se om du kan erbjudas plats eller ej. Om reserver erbjuds plats på en kurs så sker det via e-post. På denna sida ser du också om reservantagning fortfarande pågår eller ej på våra kurser och program. Om vi kan erbjuda platser till de som gjort sen anmälan så sker urvalet baserat på när anmälan gjordes. Det är därför viktigt att du gör din sena anmälan så fort som möjligt.

Företagsekonomi

Ekonomie kandidatprogram
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Företagsekonomi A, 30 hp
Reservantagning avslutad.

Entreprenörskap, 7,5 hp
Reservantagning avslutad.

Företagsekonomi B, 30 hp
Reservantagning avslutad.

Företagsekonomi C, 30hp:

 • Accounting and Finance
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • International Business and Marketing
  Reservantagning avslutad.
 • Management and Control
  Reservantagning avslutad.

Distans-/nätkurs Företagsekonomi:

Ekonomi, redovisning och analys - distans A, 15 hp
Reservantagning avslutad.

Marknad och organisation - distans A, 15 hp
Reservantagning avslutad.

Handelsrätt

Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Fastighetsrätt för samhällsplanerare, 15 hp
Reservantagning avslutad.

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp (campus period 1-2)
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Kurspaket Handelsrättslig översiktskurs och Marknad och avtal, 30 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Arbetsrätt II, 15 hp
Reservantagning avslutad.

Marknad och avtal, 15 hp
Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Bolags- och obeståndsrätt, 15 hp
Reservantagning avslutad.

Beskattningsrätt, 15 hp
Reservantagning pågår. Reserver är kontaktade.

Kurspaket Bolags- och obeståndsrätt och Beskattningsrätt, 30 hp
Reservantagning avslutad.

Handelsrätt C, 30 hp
Reservantagning avslutad.

Distans-/nätkurs Handelsrätt:

Handelsrättslig översiktskurs distans, 15 hp
Reservantagning avslutad.

Förvaltningsrättslig översiktskurs distans, 15 hp
Reservantagning avslutad.