Företagsekonomiska institutionen

Reservantagning

Nedan kommer att anslås om reserver kan erbjudas plats eller ej på de kurser och program som ges på grundnivå vid Företagsekonomiska institutionen inom ämnena Företagsekonomi och Handelsrätt. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kontaktas via e-post till den adress som angetts på antagning.se. I mejlet finns sista datum för att acceptera reservplatsen.

Inför Ht18 kommer information om eventuell reservantagning att anslås på denna sida under eftermiddagen onsdagen den 29 augusti.

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI) 

  1. De som erbjudits en reservplats har fått ett mejl från studievagledning@fek.uu.se. I mejlet finns information om sista svarsdag för att acceptera platsen. 
  2. Alla med en villkorsantagning måste uppvisa behörighet vilket sker genom att du skickar in studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 3 september kl. 08:00 för alla kurser som börjar under första halvan av terminen eller är del i ett kurspaket.