Företagsekonomiska institutionen

Reservantagning

Här anslås om reserver kan erbjudas plats eller ej på de kurser och program som ges på grundnivå vid Företagsekonomiska institutionen inom ämnena Företagsekonomi och Handelsrätt. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kontaktas via e-post till den adress som angetts på antagning.se. I mejlet finns sista datum för att acceptera reservplatsen.

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI) 

 1. De som erbjudits en reservplats har fått ett mejl från studievagledning@fek.uu.se. I mejlet finns information om sista svarsdag för att acceptera platsen. 
 2. Alla med en villkorsantagning måste uppvisa behörighet vilket sker genom att du skickar in studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast den 28 augusti kl. 08:00 för alla kurser som börjar under första halvan av terminen eller är del i ett kurspaket. 

Senast uppdaterad 2017-08-28

Företagsekonomi

 • Ekonomie kandidatprogram
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • Företagsekonomi A 30 hp
  ​Antagningen avslutad. 10 reserver kallades.
 • Entreprenörskap 7,5 hp
  Antagningen avslutad. 14 reserver kallades.
 • Företagsekonomi B 30 hp
  Antagningen avslutad. 7 kallades.
 • Företagsekonomi C 30hp:
 • Accounting and Finance
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • International Business and Marketing
  Antagningen avslutad. 10 reserver kallades.
 • Management and Control
  Antagningen avslutad. 5 reserver kallades.

Distans-/nätkurs Företagsekonomi:

 • Ekonomi, redovisning och analys - distans A 15 hp
  Antagningen avslutad. 25 reserver kallades.
 • Marknad och organisation - distans A 15 hp
  Antagningen avslutad. 8 reserver kallades.
 • Marknadsföring och organisering - grupp och individ - distans B 15 hp
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.

Handelsrätt

 • Allmän rättskunskap och arbetsrätt 15 hp
  Antagningen avslutad. 20 reserver kallades.
 • Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp
  Antagningen avslutad. Inga reserver antas.
 • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp (campus period 1-2)
  Antagningen avslutad. 20 reserver kallades.
 • Arbetsrätt II 15 hp
  Antagning avslutad.
 • Marknad och avtal 15 hp
  Antagning avslutad. 4 reserver kallades.
 • Bolags- och obeståndsrätt 15 hp
  Antagningen avslutad. 10 reserver kallades.
 • Beskattningsrätt 15 hp
  Antagning avslutad. 3 reserver kallades.
 • Kurspaket Bolags- och obeståndsrätt och Beskattningsrätt 30 hp
  Antagningen avslutad.
 • Handelsrätt C 30 h
  Antagning pågår.

Distans-/nätkurs Handelsrätt:

 • Handelsrättslig översiktskurs distans 15 hp
  Antagningen avslutad. 20 reserver kallades.