Reservantagning avancerad nivå

Nedan finns angivet om reserver kan erbjudas plats eller ej på de master- och magisterprogram som ges vid Företagsekonomiska institutionen. Eventuella reserver som erbjuds plats kontaktaktas via den e-post som angetts på antagning.se. I mejlet finns information om hur du accepterar din plats samt sista datum att göra detta.

Registrering för dig som är antagen med villkor (VI)
​De som erbjudits en reservplats kommer få ett mejl från master@fek.uu.se. I mejlet anges sista svarsdag för att acceptera platsen. 

Alla med en villkorsantagning måste uppvisa behörighet vilket sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till master@fek.uu.se senast den 3 september kl. 08:00.

Masterprogrammet i företagande och ledning – Marknadsföring

Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Masterprogrammet i företagande och ledning – Organisation

Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Masterprogrammet i företagande och ledning – Internationellt företagande

Reserver kallade – inga fler kommer antas.

Masterprogrammet i redovisning och finansiering – Redovisning

Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Masterprogrammet i redovisning och finansiering – Finansiering

Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Masterprogrammet i redovisning och finansiering – Ekonomistyrning

Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.

Magisterprogrammet i entreprenörskap

Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.