Företagsekonomiska institutionen

Reservantagning avancerad nivå

Här anges om reserver kan erbjudas plats eller ej på de program som ges på avancerad nivå vid Företagsekonomiska institutionen. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kontaktas via e-post till den adress som angetts på antagning.se. I mejlet finns sista datum för att acceptera reservplatsen.

 • Masterprogram i Företagande och ledning
  Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.
 • Masterprogram i Redovisning och finansiering
  Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.
 • Magisterprogram i Entreprenörskap
  Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.
 • Magisterprogram i Social analys av ekonomi och organisation
  Antagningen är avslutad. Inga reserver antas.