Företagsekonomiska institutionen

Reservantagning avancerad nivå

Nedan kommer att anslås om reserver kan erbjudas plats eller ej på de kurser och program som ges på grundnivå vid Företagsekonomiska institutionen inom ämnena Företagsekonomi och Handelsrätt. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kontaktas via e-post till den adress som angetts på antagning.se. I mejlet finns sista datum för att acceptera reservplatsen.