Stöd och service

Denna information vänder sig både till dig som läser fristående kurs och till dig som läser på ett program. Läser du på Campus Gotland finns en särskild studentservice för dig. 

Anmälan och antagning
Examen och diplomering
Examensarbeten
FAQ
Fusk och plagiat
Karriär
Kursplaner
Lika villkor och arbetsmiljö
Registrering, tidigt/sent avbrott och omregistrering
Reservantagning
Studier och elitidrott

Studier och funktionsnedsättning
Studieuppehåll och studieavbrott
Tentamen
Terminstider
Tillgodoräknande del av kurs
Uppsamlingsexamination och nedlagda kurser

Studentexpeditionen

Till studentexpeditionen vänder du dig för att få allmän kursinformation, beställa studieintyg och få information om omregistrering.

Kontakta studentexpeditionen

Studievägledning

Till studievägledningen vänder du dig med frågor om studier i företagsekonomi och handelsrätt samt antagning till dessa, Ekonomie kandidatprogrammets upplägg, råd vid kursval samt behörighetsbedömningar. 

Kontakta studievägledningen

Studier och funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du ha rätt att få stöd under din studietid på universitetet. Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig. Företagsekonomiska institutionen har en kontaktperson som du kan vända dig till. 

Stöd i studierna

Regler och rättigheter

På Uppsala universitets gemensamma webb finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning samt vart du kan vända dig. Här hittar du även information om fusk och plagiat.