Företagsekonomiska institutionen

Reservantagning på kandidatnivå vid Företagsekonomiska institutionen

Om det finns färre registrerade studenter på en kurs än antal platser, kan vi anta reserver. Vid Företagsekonomiska institutionen gör vi alltid överintag på våra kurser, varför vi inte ersätter platser på kurser då en student hoppar av. Nedan hittar du information om hur en eventuell reservantagning går till.

Två dagar efter registreringsdeadline anslår vi om vi kan erbjuda platser till reserver eller ej. Reserver kallas via e-post, till den e-postadress som du angivit på Antagning.se.
E-post skickas ut ca två dagar efter registreringsdeadline till de eventuella reserver som kan erbjudas plats. Om du blir erbjuden en plats har du två dagar på dig att ta platsen i anspråk genom att mejla detta till studievägledningen.

Om du har en VI-märkning (antagen med villkor) på antagningsbeskedet sker registreringen i två steg:

  • Registrering sker via e-post till studievagledning@fek.uu.se senast sista registreringsdag, vilket framgår av det mail du fått där du erbjudits plats på kursen. Överlag är svarskravet på en erbjuden plats som reserv, två dagar efter att mailet skickats.
  • Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievägledningen senast terminstartsdagen för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen, samt vid kursstart för kurser som börjar under andra halvan av terminen.


Om reserver kan kallas sker detta baserat på en sammanvägning av olika faktorer. Dels på hur stor procentandel av antalet platser varje urvalsgrupp tilldelats, dels i vilka urvalsgrupper de som tackat nej till sin plats efter första antagningsbesked, eller som inte registrerat sig, tillhör. Som reserv kan du vara placerad i olika urvalsgrupper.