Företagsekonomiska institutionen

Studier och funktionsnedsättning

Uppsala universitet arbetar med stöd till studenter med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar. Du har möjlighet att få exempelvis anteckningshjälp under föreläsningar, teckenspråkstolk, kurslitteraturen som talböcker, göra skrivningen i enskilt rum samt få längre tid vid tentamen.

Har du läs- eller skrivsvårigheter finns även hjälp att få via Språkverkstaden.

För att få stöd

  1. Kontakta Uppsala universitets centrala samordnare för studenter med funktionsnedsättning, för att få ett intyg från dem.
  2. Kontakta oss på institutionen så snart som möjligt för att säkerställa att du får det stöd du behöver. Boka ett möte vår samordnare och ta med intyget. Kontaktperson är emelie.schmidt_wikborg@fek.uu.se.

Viktigt att tänka på/Du som redan har ett intyg

  • Om du behöver sitta i enskilt rum vid tentamen, kontakta oss senast 12 dagar före examinationstillfället för att säkerställa att du får ett enskilt rum bokat för dig. Mejla emelie.schmidt_wikborg@fek.uu.se. Du måste höra av dig inför varje tillfälle du vill ha enskilt rum.
  • Observera att biblioteket behöver sex veckor för att hinna läsa in ny kurslitteratur. Kontakta därför Ekonomikums bibliotek så snart som möjligt med aktuell litteraturlista.